omikronbannernew

ACSORIZONTIO

1 poulades aygoparagoghs banners2Β 002

top sport banner new

Η τελευταία υπό μετάβαση χώρα της Ευρώπης (του Γιάννη Τζιουρά)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν ανήκαμε στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, και παρά το γεγονός ότι είμαστε μέλος

της Ενωμένης Ευρώπης τα τελευταία 37 περίπου χρόνια, με το μεγαλύτερο μάλιστα διάστημα της περιόδου αυτής να έχουμε δήθεν φιλελεύθερη διακυβέρνηση, μόλις τώρα συντελείται η μετάβαση της οικονομίας μας σε οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Κι αυτό χάρη στην «πρώτη φορά αριστερή» κυβέρνηση.

Αυτό που δεν κατόρθωσαν να πράξουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να φιλελευθεροποιήσουν δηλαδή ουσιαστικά την οικονομία, το κατορθώνει μια «πρώτη φορά αριστερή» (όπως η ίδια αυτοαποκαλείται- άλλοι βέβαια τη χαρακτηρίζουν εθνικολαϊκιστική) κυβέρνηση. Ήταν δίκαιο λοιπόν και έγινε πράξη. Η Ελλάδα μετά από 37 ολόκληρα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από 8 χρόνια σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, σήμερα εξαναγκάζεται να γίνει μια φιλελεύθερη οικονομία, με την υπογραφή μάλιστα της σημερινής κυβέρνησης.

Ποιος θα πίστευε τα όσα είχε δηλώσει ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος το 2012 σε συνέντευξη του (βλ. εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=nQkoU206KIU). Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, και που αφορά το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 (κι αυτό για πρώτη φορά, καθώς πρώτη φορά κυβέρνηση λαμβάνει δημοσιονομικά μέτρα για χρόνο μεγαλύτερο της θητείας της), η χώρα εξαναγκάζεται να μεταβεί σε οικονομία της ελεύθερης αγοράς.

Παρά τις αντιστάσεις, τις στρεβλώσεις και τις περιστολές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, η χώρα πια δεσμεύεται δια της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., (γνωστό ως Υπερ-Ταμείο), να εγγυηθεί την αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του Ελληνικού δημοσίου χρέους. Με το Άρθρο 109 του Μεσοπρόθεσμου που εισήχθη στη Βουλή για ψήφιση, (βλ. εδώ σελ. 77 https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10753147_1.pdf) τροποποιείται η Δανειακή Σύμβαση του Τρίτου Μνημονίου, με τρόπο ώστε αντισυμβαλλόμενο μέρος σ’ αυτή, πέρα από το Ελληνικό Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος, να είναι και το Υπερ-Ταμείο, στο οποίο έχει περάσει (και θα περάσει ολόκληρη) η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου (λιμάνια, αεροδρόμια, νερά, ΔΕΗ, αυτοκινητόδρομοι, ταχυδρομεία οσονούπω και η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων, βλ. εδώ τι περιέχεται πια στους δανειστές: http://www.hcap.gr/sites/default/files/HCAP/Strategic_Plan_gr.pdf). Όλα τα παραπάνω έχουν περάσει, δίχως τη δυνατότητα επιστροφής, στο Υπερ-Ταμείο, το οποίο με το Μεσοπρόθεσμο αποκτά ρόλο εγγυητή-αποπληρωτή του χρέους μας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Για να το κάνω πιο κατανοητό, εάν για οποιοδήποτε λόγο, κάποια κυβέρνηση στο μέλλον και ώσπου να αποπληρωθεί το δάνειο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, δεν κατορθώσει να πιάσει τους συμφωνημένους στόχους ώστε να αποπληρώνει εγκαίρως το δάνειο αφενός, και αφετέρου αν δεν πιάνει τους προϋπολογισμένους στόχους των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις (δηλαδή αν δεν προχωρούν οι ιδιωτικοποιήσεις) τότε εντελώς αυτόματα, το Υπερ-Ταμείο, θα είναι υπεύθυνο έως του ποσού των 25 δισεκατομμυρίων Ευρώ, να αποπληρώνει τα δανεικά, ως εγγυητής.

Στο Άρθρο 109 του προς ψήφιση νομοσχεδίου αναφέρεται:

«14.2Α Η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) αμετάκλητα και άνευ όρων:

14.2Α.1εγγυάται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) την έγκαιρη εκπλήρωση από το δικαιούχο κράτος μέλος των υποχρεώσεων του δικαιούχου κράτους μέλους βάσει της σύμβασης

14.2Α.1 υπόσχεται στον ΕΜΣ ότι κάθε φορά που το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει ποσό οφειλόμενο βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, η ΕΣΣΥΠ μετά από αίτημα θα φέρει την ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συνολικά καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύηση δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 25 δις ευρώ και 

14.2Α.3 συμφωνεί με τον ΕΜΣ ότι εάν οποιαδήποτε εγγύηση που εγγυάται είναι ή καθίσταται μη εκτελεστή, άκυρη ή παράνομη, ανεξάρτητα ως αρχική υποχρέωση, αποζημιώνει τον ΕΜΣ αμέσως μετά από αίτημά του έναντι οποιουδήποτε κόστους, απώλειας ή υποχρέωσης ευθύνης που προκύπτει από το γεγονός ότι το δικαιούχο κράτος μέλος δεν καταβάλλει κανένα ποσό το οποίο θα καταβαλλόταν στο πλαίσιο της σύμβασης, αλλά λόγω μη εκτελεστότητας, ακυρότητας ή παρανομίας, δεν καταβάλλεται την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να καταβληθεί. Το ποσό που καταβάλλει η ΕΕΣΥΠ βάσει αυτής της αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλλει σύμφωνα με την εν λόγω ρήτρα 14 εάν το ζητούμενο ποσό ήταν ανακτήσιμο βάσει εγγύησης».

Με λίγα λόγια, οι εγγυήσεις που παρείχε το Ελληνικό δημόσιο για την αποπληρωμή του πρώτου και δεύτερου δανείου (Μνημονίου), και οι οποίες ήταν της ίδιας νομικής φύσεως με εκείνες που θα είχε και ένας απλός Έλληνας ιδιώτης- ομολογιούχος, εφόσον συμβάλλονταν με το Ελληνικό δημόσιο, τώρα γίνονται εγγυήσεις εκπλειστηριασμού της Ελληνικής περιουσίας, με δεσμεύσεις σε διεθνές επίπεδο, και που ωχριούν μπροστά στις τότε αντιδράσεις «έγκριτων» Συνταγματολόγων οι οποίοι σήμερα εξαργυρώνουν (εκ του ασφαλούς) την παροχή στήριξης στη σημερινή κυβέρνηση από θέσεις στο Στρασβούργο.

Αν κανείς αναρωτιέται τι σημαίνει παράλογη παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, η απάντηση βρίσκεται στην ανωτέρω διάταξη του προς ψήφιση νομοσχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η χώρα μας δεν κατάφερε να γίνει μια ουσιαστική οικονομία της ελεύθερης αγοράς όσο είχε το χρόνο, την πρόσβαση στις αγορές, την ασφάλεια που της παρείχε και της παρέχει η Ευρωπαϊκή αγκαλιά, τώρα θα εξαναγκαστεί, είτε με τον έναν τρόπο (δηλαδή τήρηση όλων των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων που τίθενται) είτε με τον άλλον (αποπληρωμή του δανείου δια των ιδιωτικοποιήσεων), να γίνει. Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια, που λέει κι ο λαός μας. Εγώ όμως το λέω το τερπνόν μετά του ωφελίμου και δεν υπαινίσσομαι καμία ειρωνική διάθεση στο εν λόγω άρθρο. Άλλος τρόπος για να μεταβεί η οικονομία σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς δεν υπήρχε, πρακτικά μιλώντας.

Τι κι αν αρνήθηκαν και απέρριπταν όλες οι κυβερνήσεις από το φθινόπωρο του 2011 μέχρι το 2015 τις προτάσεις του πρώην Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας και εμπνευστή του εν λόγω Ταμείου για την ίδρυσή του. Θυμίζω εδώ πως έχω γράψει πολλές φορές στο παρελθόν στον τοπικό τύπο για την εξέλιξη αυτή, (περί Treuhandanstalt). Να που λοιπόν σήμερα, βρέθηκε μια κυβέρνηση, 37 χρόνια μετά να δεσμεύσει διεθνώς τη χώρα στη ρότα της μετάβασής της σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας. Όμως η διαφορά είναι πως εάν αυτό γινόταν πριν το 2009, και δεν θα πτωχεύαμε αφενός και τα έσοδα από την φιλελευθεροποίηση της οικονομίας θα επέρχονταν στο Ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα μπορούσε να τα διαθέσει με τη μορφή δημοσίων επενδύσεων στη χώρα αφετέρου. Τώρα η φιλελευθεροποίηση θα πάει ολόκληρη στράφι στην αποπληρωμή ενός περιττού δανείου που συνήφθη το καλοκαίρι του 2015. Τότε που επίσης τα επιτόκια δανεισμού ήταν φθηνότερα από τα σημερινά ενώ και το χρηματιστήριο βρισκόταν ακριβώς εκεί που βρίσκεται σήμερα. Κάτι που το καλοκαίρι του 2014, δεν ίσχυε, αφού από τη μια το spread του δεκαετούς ήταν χαμηλότερα (τότε είχαν 4,2 σήμερα 4,8), ενώ το χρηματιστήριο πολύ υψηλότερα (πάνω από 1.330 μονάδες, σήμερα έχει 773).

Δεν ξέρω αν το καλοκαίρι θα είναι θερμό, άλλωστε είναι η εποχή του, αλλά το φθινόπωρο, σίγουρα προβλέπεται πολύ καυτό, και «βρώμικο».

του Γιάννη Τζιουρά

Διεθνολόγος- Πολιτικός Επιστήμονας,

υπ. δρ. Νομικής ΑΠΘ

Δημοφιλή Νέα

«Κείνο το βράδυ σώπαιναν οι λύκοι γιατί ούρλιαζαν οι άνθρωποι»
Μέχρι το Πάσχα νόμος του Κράτους οι αλλαγές στην εκπαίδευση. Δείτε τι λένε για τις αλλαγές ΕΛΜΕ και φροντιστήρια (video)
Ο Παύλος Μουρουζίδης έρχεται στην Κοζάνη με τα...
Σαν σήμερα 18 Μαρτίου

Σαν σήμερα 18 Μαρτίου


Σαν σήμερα 18 Μαρτίου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν…

Γιάννης Καραβασίλης, Υποψήφιος δήμαρχος Εορδαίας: Παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων

Γιάννης Καραβασίλης, Υποψήφιος δήμαρχος Εορδαίας: Παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων


Αγαπητοί Συνδημότες και Συνδημότισσες. Με ιδιαίτερη χ…

Πώς θα υποβάλετε αίτηση ιδιοκτησίας ακινήτου για το Κτηματολόγιο
Βιογραφικά και φωτογραφίες των πρώτων 5 υποψηφίων  συμβούλων που ανακοίνωσε η Δημοτική Κίνηση
Σε λειτουργία η νέα σύγχρονη γεφυροπλάστιγγα στο Μεσόβουνο. Νέα έργα για τους αγρότες του ΤΟΕΒ με αρδευτικό και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Δείτε το ρεπορτάζ (video

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα