omikronbannernew222

ACS BANNERS 2019 orizontio 001

Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ομίλου Δ.Ε.Η.: Επιστολή προς τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σχετικά:

α. ΣΔΜ/4/5.1.2018, Ανακοίνωση για την αποεπένδυση

β. ΣΔΜ/18/24.1.2018, Επιστολή για τη νέα ΕΣΣΕ

γ. ΣΔΜ/165/27.2.2018, 20 ερωτήματα για την αποεπένδυση

δ. ΣΔΜ/196/27.3.2018, Επιστολή για τη νέα ΕΣΣΕ

ε. ΣΔΜ 202/4.4.2018, Ανακοίνωση για τη νέα ΕΣΣΕ

στ. ΣΔΜ/211/20.4.2018, Αίτημα υποβολής υπομνήματος παρέμβασης προς τη Βουλή των Ελλήνων

ζ. ΣΔΜ/212/23.4.2018, Υπόμνημα του Συλλόγου προς τη Βουλή των Ελλήνων

η. ΣΔΜ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ, 23.4.2018, Εξώδικο για την εξασφάλιση των εργαζομένων

θ. ΣΔΜ/218/24.4.2018, Ανακοίνωση για τη μετακίνηση εργαζομένων στις νέες εταιρείες

ι. ΣΔΜ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ, 220/24.4.2018, Ενημέρωση για την υποβολή εξώδικου για διαβούλευση

ια. ΝΟΜΟΣ 4533/27.4.2018, Διαρθρωτικά μέσα για την πρόσβαση στο λιγνίτη ...

ιβ. ΔΕΗ/ΓΔ/ΑΝΠΟ/1134/4.5.2018, Πρόσκληση ΓΕΝΟΠ για εκπροσώπηση και διαβούλευση

ιγ. ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ Φ1/2591/7.5.2018, Ορισμός εκπροσώπων για τη διαβούλευση

ιδ. ΔΕΗ/ΓΔ/ΑΝΠΟ/1141/7.5.2018, Πρόσκληση εκπροσώπων ΓΕΝΟΠ σε διαβούλευση

ιε. ΔΤ ΔΕΗ ΑΕ/7.5.2018 ιστ. ΣΔΜ/238/8/5/2018, 1η Επιστολή για τη διαβούλευση

ιζ. ΔΕΗ/ΓΔ/ΑΝΠΟ/1163/9.5.2018, Πρόσκληση σε νέα συνάντηση για διαβούλευση

ιη. ΣΔΜ/242/10/5/2018, 2η Επιστολή για τη διαβούλευση

ιθ. Υπουργείο Εργασίας, 27066/1791/21.5.2018, Σύγκληση συμφιλιωτικής τριμερούς σύσκεψης

κα. ΣΔΜ/251/22/5/2018, 3η Επιστολή για τη διαβούλευση

κβ. Πρακτικό συμφιλιωτικής σύσκεψης, Συλλόγου, Υπουργείου, ΔΕΗ, 31.5.2018

κγ. ΔΕΗ/ΓΔΑΝΠΟ 1392/6.6.2018 - Απάντηση σε έγγραφα του ΣΔΜ

κδ. ΣΔΜ 283/6.6.2018, Υπόμνημα προς το Υπ. Εργασίας για τη διαβούλευση

κε. ΔΕΗ/ΓΔΠ 1629/7.6.2018, Απόφαση ΓΔΠ και ΓΔΑΝΠΟ ΔΕΗ ΑΕ με 2 παραρτήματα

κστ. Αποφάσεις έκτακτου ΔΣ ΔΕΗ ΑΕ 8.6.2018

κζ. ΣΔΜ/293/21.6.2018, 4η Επιστολή για τη διαβούλευση

Κε Υπουργέ,

σε συνέχεια των προσπαθειών για την εξασφάλιση των εργαζομένων, μέσω διαδικασίας διαβούλευσης που ξεκίνησε ο Σύλλογος στην από 10.1.2018 συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ και δεδομένων των αλλεπάλληλων ενεργειών μας που αποτυπώνονται με ακρίβεια στα α΄ έως ι΄ και τα ιστ΄, ιη΄, κα΄, κδ΄, κζ΄ σχετικά, ζητάμε την παρέμβασή σας, προκειμένου να μας χορηγηθεί η ζητούμενη μελέτη Βιωσιμότητας (κζ΄ σχ.) των συσταθεισών νέων εταιρειών «Μεγαλόπολη ενεργειακή και Μελίτη ενεργειακή».

Σύμφωνα με επιστημονικές προσεγγίσεις των ειδικών,

1. η Μελέτη Βιωσιμότητας είναι η ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος ώστε να διαπιστώνεται αν αυτό μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά. Αποτελεί διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων καθώς και στάθμισης μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών λύσεων.

2. οι Μελέτες Βιωσιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή της επιχείρησης, τα προϊόντα της, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, τους παραγωγικούς συντελεστές της και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται σημαντική για τη λειτουργία της.

3. η Μελέτη Βιωσιμότητας των θυγατρικών εταιρειών θα πρέπει να περιλαμβάνει ή εναλλακτικά να συνοδεύεται από οικονομοτεχνική μελέτη ή ανάλυση κόστους ‐ οφέλους. Σκοπός συνήθως αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας.

4. Τα μέρη της μελέτης θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να είναι: ‐οι λειτουργικές πτυχές (θα έχει αποτέλεσμα η σχεδιασθείσα ενέργεια;) ‐οι οικονομικές πτυχές (κόστος και οφέλη της μητρικής και των εμπλεκομένων μερών) ‐οι τεχνικές πτυχές (μπορεί να υλοποιηθεί με τα υπαρκτά δεδομένα;)

5. η σημαντικότερη παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη από τους πιστωτές της ΔΕΗ ΑΕ, προκειμένου να αποδεχτούν μια συμφωνία στήριξης, είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εξαρτηθεί άμεσα και από την πορεία των δύο προς πώληση νέων θυγατρικών εταιρειών.

6. Τα αποτελέσματα της μελέτης καθορίζουν κατά πόσο η λύση είναι εφικτή από όλες τις παραπάνω απόψεις και κατά συνέπεια αν θα πρέπει να υλοποιηθεί και εάν ναι, με ποιες δικλείδες ασφαλείας. (π.χ. θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν λειτουργικά και να «επιβιώσουν» οι δύο εν λόγω νεοϊδρυθείσες εταιρείες, με πολλαπλούς απαιτούμενους συντελεστές εφαρμογής, στην εποχή της οικονομικής κρίσης και των συνεχών μεταβολών των ρυθμιστικών παραγόντων στο Κλάδο εν γένει της Ενέργειας και εάν ναι, τι θα απαιτηθεί για αυτό;).

Κατόπιν αυτών,

επισημαίνεται η έντονη ανησυχία του Συλλόγου για πιθανή εξέλιξη της διαδικασίας πώλησης μέσω του ν. 4533/18, των εν λόγω λιγνιτικών μονάδων, σε διαδικασία προοδευτικού κλεισίματος αυτών και κατάργησης 1.300 θέσεων εργασίας με σοβαρές συνέπειες.

Επίσης,

υπογραμμίζεται η χαρακτηριστική στάση της διοίκησης της ΔΕΗ να μην συμμορφώνεται, τόσο με τις επιταγές του νόμου, σύμφωνα με τα αναλυθέντα στις προαναφερόμενες σχετικές επιστολές του Συλλόγου όσο και των συστάσεων του Υπουργείου Εργασίας (Συμφιλιωτική επιτροπή), στάση η οποία όπως πολλάκις έχουμε διατυπώσει κατατείνει στην αρχικώς υποστηριζόμενη θέση μας περί μη νομιμότητας επί των πάσης φύσεως διαδικασιών απόσχισης.

Δημοφιλή Νέα

Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο enikos.gr για τον ισχυρό σεισμό στην Κοζάνη

Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο enikos.gr για τον ισχυρό σεισμό στην Κοζάνη


Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σ…

“ΔΕ ΛΗΣΜΟΝΩ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ” - δείτε το spot - Πρεμιέρα Πέμπτη 18 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Μεσόβουνου θα προηγηθούν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ποντιακής Γενοκτονίας στην πλατεία του χωριού [ΒΙΝΤΕΟ]
Πολιτιστικός σύλλογος Μεσοβούνου “ΚΡΕΜΙΤΣΑ”
Δυνατός σεισμός στην Κοζάνη σχεδόν 5 ρίχτερ

Δυνατός σεισμός στην Κοζάνη σχεδόν 5 ρίχτερ


Σεισμός 4.8 ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο, 8 χιλιόμετρα Νο…

Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τον σεισμό στην Κοζάνη. Τι λέει ο Καθηγητής Μανώλης Σκορδύλης στο www.kozani.tv (video)
 Νικητής ο Νόβακ Τζόκοβιτς επί του Ρότζερ Φέντερερ στον τελικό του τουρνουά Γουίμπλεντον στο Λονδίνο μετά από αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 55 λεπτών [ΒΙΝΤΕΟ]
Δελτίο Τύπου Αντιφασιστικής Πρωτοβουλίας Πτολεμαΐδας: Μεγάλη επιτυχία το αντιφασιστικό φεστιβάλ στην Πόλη μας (29-30 Ιουνίου)
Δείτε την Ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής (video)

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα