omikronbannernew

ACSORIZONTIO

Θέσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με τη διαβούλευση του ΥΠ.ΕΝ. για το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, έχει διαμορφώσει ένα πλέγμα

πολιτικών πρωτοβουλιών και μέτρων για την μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός νέου ενεργειακού μοντέλου με ταυτόχρονη στήριξη των παραγωγικών κλάδων που θα πληγούν, αλλά και με την ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας.

Θετικό μέτρο προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των περιοχών υψηλής εξάρτησης από την λιγνιτική βιομηχανία, όπως αυτή της Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί η απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας να θεσπίσει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης υποστηρίζοντας. με πόρους από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. έργα που θα επιτρέψουν την διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ θεωρεί ότι η απόφαση αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά στην προσπάθεια της Δυτικής Μακεδονίας η οποία ήδη εξετάζει τα θέματα του διαρθρωτικού μετασχηματισμού της, στην κατεύθυνση πάντα ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου που να συμβαδίζει με τις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμμετέχοντας ως μια από τις τέσσερες πιλοτικές Περιφέρειες στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Coal Regions in Transition Platform”.

Επιπλέον, το ΤΕΕ/ΤΔΜ, με απόφαση της Αντιπροσωπείας του αποφάσισε να υποστηρίξει τη διαδικασία μετάβασης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Coal Platform με το σύνολο των Μονίμων Επιτροπών του. Άλλωστε, πρώτο αυτό ολοκλήρωσε την «Αποτίμηση της συνεισφοράς των οικονομικών κλάδων στο παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας» αναδεικνύοντας και πρόσφατα κατά την παρέμβαση του στη Βουλή, την ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων ζητώντας «…να αποτυπωθούν και οι υποχρεώσεις /δεσμεύσεις των νέων εταιρειών στη τοπική κοινωνία και πρωτίστως να αναδειχθεί η ουσία του προβλήματος της εξεύρεσης κεφαλαίων για να υπάρξουν επενδύσεις και ανάσχεση της φθίνουσας πορείας των λιγνιτικών περιοχών και προφανώς της ενεργειακής καρδιάς της Δυτικής Μακεδονίας...». Αυτό που πρέπει πρωτίστως να διασφαλιστεί είναι η ύπαρξη ενός καλά συγκροτημένου και πολύ καλά μελετημένου σχεδίου συνεισφοράς της Δυτικής Μακεδονίας που θα την διατηρήσει ως το «Ενεργειακό Κέντρο» της χώρας και σε αυτό το Ταμείο Δίκαιας μετάβασης πρέπει να απαντά ως στρατηγική επιλογή.

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ, λαμβάνοντας υπόψη τους σχεδιασμούς και τις δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, επισημαίνει την αναγκαιότητα της κοινής στόχευσης και συμπληρωματικότητας των δράσεων όλων των πρωτοβουλιών και μέτρων που στηρίζουν τη διαδικασία μετάβασης.

Το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι διακριτό εργαλείο. Αντίθετα, οι πόροι του, προέρχονται από μέρος των εσόδων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία είναι κάτω από την κεντρική διαχείριση της πολιτείας.

Για το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης επισημάνθηκε «Η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού θα γίνεται κεντρικά, από κρατικό φορέα που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας». Επισημαίνουμε ότι η προτεινόμενη προσσέγιση θα αυξήσει την πολυπλοκότητα χωρίς ουσιαστικό όφελος δίνοντας λάθος μήνυμα. Προτείνεται ο παραπάνω φορέας που θα διαχειρίζεται και θα εποπτεύει το συνολικό εγχείρημα να εδρεύει στην περιοχή ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την υπάρχουσα δομή, τέτοιος δημόσιος φορέας θα μπορούσε να είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το οποίο λειτουργεί με όλες τις νομιμες διαδικασίες ή εάν επιλεγούν διαδικασίες τύπου ΕΣΠΑ, η Υπηρεσία Διαχείρισης του αντίστοιχου ΠΕΠ.

Ωστόσο τολμούμε να προτείνουμε οι δράσεις του να μην ακολουθούν διαδικασίες τύπου ΕΣΠΑ για να υπάρχει καλύτερη στόχευση και υλοποίηση δράσεων/έργων με πιο γρήγορο και άμεσο αποτέλεσμα, η οποία θα είναι προδιαγεγραμμένη και ξεκάθαρη με αποφυγή των λαθών του παρελθόντος. Για τα παραπάνω προφανώς συμφωνούμε να ακολουθηθεί νομοθετική ρύθμιση. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση με Ομάδες Εργασίας σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο όπως έχει αποδείξει έως τώρα και με τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που κατέθεσε.

Επισημαίνεται ότι προφανώς και θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να είναι τελικοί δικαιούχοι και φορείς εκτός Δυτικής Μακεδονίας αρκεί να υπηρετούν οι δράσεις τους ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης που η Δυτική Μακεδονία ήδη επεξεργάζεται σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ μέσω του Coal Platform.

Εάν το ΥΠΕΝ επιμένει στην άποψη του τότε προτείνεται η ύπαρξη ειδικού μέτρου αποκλειστικά μόνο για δράσεις υποστήριξης του Coal Platform με δικαιούχους τους παραπάνω φορείς ώστε να μην ακυρωθεί η προσπάθεια των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας αλλά αντιθέτως να ενισχυθεί με πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Οι δράσεις θα πρέπει επίσης να αφορούν κατά κύριο λόγο τον ιδιωτικό τομέα ή τις συμπράξεις ιδιωτικού – δημόσιου τομέα, με έμφαση στην καινοτομία στις οποίες θα πρέπει να αποτυπώνεται το πλήθος των νέων θέσεων εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν. Είναι προφανές ότι υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης βαριάς βιομηχανίας από ιδιώτες με τα ανάλογα κίνητρα και φυσικά τηρώντας πάντα τους περιβαλλοντικούς όρους και κανόνες. Βιομηχανική κουλτούρα στην περιοχή υπάρχει, το ανθρώπινο δυναμικό είναι εδώ, αυτό που χρειάζεται είναι βούληση και σωστή διαχείριση.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και οι δράσεις καθαρής ενέργειας που μνημονεύονται είναι σημαντικές αλλά δεν είναι ο στόχος της μετάβασης αλλά απόρροια αυτής ειδικά οι ΑΠΕ. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι θέμα που το ΥΠΕΝ, όπως σας έχει σταλεί πολλαπλώς από το ΤΕΕ/ΤΔΜ, είναι σημαντική δράση στην οποία δεν έγινε σωστή κατανομή πόρων διότι δεν έλαβε υπόψη τη δυσμενέστερη κλιματική ζώνη στην οποία η Δυτική Μακεδονία είναι στο σύνολο της.

Πρόταση μας είναι να υπάρξει μια προσαρμογή του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης στις χρηματοδοτικές ανάγκες ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Δυτική Μακεδονία, σε συνεννόηση και ακολουθία με την Τεχνική στήριξη της SRSS και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συντονίζει και το ΤΕΕ/ΤΔΜ όπου απαιτείται συνεισφέρει.

Δημοφιλή Νέα

Στην Πρόοδο Κομνηνών ο Χρήστος Τσιτλαχίδης
Ρεπορτάζ kozani.tv - Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την γρίπη. (video)

Ρεπορτάζ kozani.tv - Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την γρίπη. (video)


Ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου οι πολίτες να προσ…

Λαλίστατος Τσουκάτος... μουγγά ΜΜΕ
Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας: «Στιγμές» από το SOFIA OPEN 2019 (video)

Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας: «Στιγμές» από το SOFIA OPEN 2019 (video)


Μεγάλη ήταν η εμπειρία που έζησαν τα μέλη

Kozani.tv
Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας: Εγκαίνια του Ιατρείου Κολποσκόπησης του Μαιευτικού - Γυναικολογικού τμήματος
Κουτάβια που μεγάλωσαν… αρκετά (φωτογραφίες)

Κουτάβια που μεγάλωσαν… αρκετά (φωτογραφίες)


Κουτάβια που μεγάλωσαν… αρκετά. Δείτε τις φωτογραφίε…

Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες καταγγέλοντας την Κυβέρνηση. Τι αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα