figourini banner 1 2021

banner3

Κώστας Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων: "Να μονιμοποιηθούν οι σχολικές καθαρίστριες"

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τη μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών του δήμου με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό

Π. Θεοδωρικάκο, ο Κώστας Πελετίδης, δήμαρχος Πατρέων.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, σε επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο, την οποία κοινοποιεί και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δ. Παπαστεργίου, επισημαίνει τα εξής: «Στο δήμο μας λειτουργούν 264 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν 30.000 μαθητές και μαθήτριες και στον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της υγιεινής - καθαριότητας των σχολικών αυτών μονάδων, απασχολούνται 248 καθαριστές/καθαρίστριες. Οι 176 από αυτούς απασχολούνται με το απάνθρωπο καθεστώς της σύμβασης ανά αίθουσα διδασκαλίας και θεωρούνται υπεργολάβοι. Η σχέση εργασίας τους ισχύει για δέκα (10) μήνες ετησίως και αμείβονται με 300 ευρώ κατά μέσο όρο μηνιαίως.

Θεωρούμε ότι είναι άδικο να συνεχίζεται αυτού του είδους η σύμβαση. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνησή σας πρέπει να κατανοήσει τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων, όσο και την ανάγκη σωστής λειτουργίας των σχολείων και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Παράλληλα, απαιτείται η κάλυψη της μισθοδοσίας τους με γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των δήμων και των Σχολικών Επιτροπών».

Ολόκληρη η επιστολή του δημάρχου Πατρέων έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Σε εφαρμογή της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Τ.Α/11-3-2020)  αποστείλατε την υπ΄ αριθμ. 23 εγκύκλιο με θέμα "Ενίσχυση δημοτικών δομών Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού - COVID 19".

Μεταξύ των άλλων, στην παράγραφο 5, γίνεται αναφορά στην απασχόληση των καθαριστριών σχολικών μονάδων κατά το χρονικό διάστημα που αυτές δεν λειτουργούν.

Επίσης, αναφέρεται ότι "τα αντίστοιχα θα ισχύουν στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης απασχολουμένων στα ίδια καθήκοντα που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου".

Για τις εργαζόμενες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπενθυμίζεται πως με βάση τη διάταξη του άρθρου 49 παρ. 11 του ν. 3543/2011 απασχολούνται στον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου δήμου καθώς και των ΝΠΔΔ αυτού.

Πρόκειται για εργαζόμενες που απασχολούνται για 10 μήνες ετησίως (όσο διαρκεί η σχολική περίοδος) και αμείβονται με μέσο όρο 200-400 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τον αριθμό χρεωμένων σχολικών αιθουσών στη  σύμβασή τους, με το χρόνο εργασίας να συναρτάται με τον αριθμό χρεωμένων αιθουσών, με ώρα έναρξης της εργασίας τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες (μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου), που σημαίνει ότι ήδη πολλές από αυτές συμπληρώνουν το ισχνό εισόδημά τους με συμπληρωματική ενασχόληση αλλού το πρωί και άρα ποιο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει αυτή την ανατροπή στη ζωή και την εργασία τους και φυσικά είναι γνωστό σε εσάς ότι ακριβώς λόγω της "εργολαβικής" τους σχέσης εργασίας, που συντηρείται διαδοχικά από τις κυβερνήσεις, αυτές οι εργαζόμενες δεν έχουν άλλα δικαιώματα, π.χ. αναρρωτική άδεια αν αρρωστήσουν, επίδομα  αδείας, κύησης, δεν δικαιούνται ούτε την άδεια ειδικού σκοπού που ισχύει για τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε αυτήν τη φάση.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο όνομα μιας δήθεν ίσης αντιμετώπισής τους επηρεάζει αρνητικά τις εργαζόμενες με σύμβαση μίσθωσης έργου, αφού τους αναθέτει καθήκοντα και υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται νομοθετικά ούτε δικαιολογούνται ηθικά. Συνιστά βλαπτική μεταβολή των εργασιακών σχέσεών τους, όπως περιγράφονται και στις ισχύουσες συμβάσεις που έχουν με τα ΝΠΔΔ, τις Σχολικές Επιτροπές.

Επιπρόσθετα, μας ανησυχεί το γεγονός πως τυχόν μετακίνησή τους σε νέο εργασιακό χώρο θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και νέους κινδύνους για την προσωπική τους υγεία από ό,τι επιδιώκεται να λύσει,  αφού είναι απαραίτητος ο αναγκαίος χρόνος προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες που προκύπτουν στην απασχόλησή τους.

Επίσης, οι συγκεκριμένες εργαζόμενες, που αποτελούν τα 2/3 των καθαριστριών σχολικών μονάδων του δήμου μας, είναι εντελώς απαραίτητες για την επιμελή καθαριότητα των σχολικών κτιρίων, όπου εκτελούνται ειδικές εκπαιδευτικές και διάφορες επισκευαστικές εργασίες, παρά τη γενική αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για όλα τα παραπάνω σας ενημερώνουμε πως είναι ανέφικτη η υλοποίηση της παραγράφου 5 της εγκυκλίου σας, δεν προτιθέμεθα να την εφαρμόσουμε και αιτούμαστε την άμεση παρέμβασή σας για τη διόρθωσή της.

Ο δήμος μας έχει πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα, σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων, για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της υγείας τους, καθώς επίσης και για την απασχόληση - αξιοποίηση των καθαριστριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια.

Ταυτόχρονα, επανερχόμαστε με τις πάγιες διεκδικήσεις του δήμου μας για τις σχολικές καθαρίστριες, καθώς στο δήμο μας λειτουργούν 264 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν 30.000 μαθητές και μαθήτριες και στον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της υγιεινής - καθαριότητας των σχολικών αυτών μονάδων απασχολούνται 248 καθαριστές/καθαρίστριες. Οι 176 από αυτούς απασχολούνται με το απάνθρωπο καθεστώς της σύμβασης ανά αίθουσα διδασκαλίας και θεωρούνται υπεργολάβοι. Η σχέση εργασίας τους ισχύει για δέκα (10) μήνες ετησίως και αμείβονται με 300 ευρώ κατά μέσο όρο μηνιαίως.

Με αυτή την εργασιακή σχέση, τα σχολεία δεν έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου καθαρίστρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Θεωρούμε ότι είναι άδικο να συνεχίζεται αυτού του είδους η σύμβαση. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνησή σας πρέπει να κατανοήσει τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων, όσο και την ανάγκη σωστής λειτουργίας των σχολείων και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Παράλληλα, απαιτείται η κάλυψη της μισθοδοσίας τους με γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των δήμων και των Σχολικών Επιτροπών».

ΠΗΓΗ: www.902.gr

Δημοφιλή Νέα

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η παρουσίαση του νέου CD του Χρήστου Ασφαλτίδη στο Μεσόβουνο Εορδαίας  (video)
Ζημιές στις καλλιέργειες κερασιών στο Μεσόβουνο από την παρατεταμένη βροχόπτωση. Τι λέει ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Γιάννης Ασφαλτίδης (video)
Η υγεία του λαού δεν έχει ανάγκη από δωρητές  έχει ανάγκη από αλλαγή πολιτικής (γράφει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος)
Ολόκληρη η ομιλία του Δρ. Μεταλλειολόγου Μηχανικού Χρήστου Κολοβού στην εκδήλωση για τα αιολικά πάρκα στην Πτολεμαΐδα στις 2 Ιουλίου 2020
Τέσσερα (4) νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Δυτική Μακεδονία

Τέσσερα (4) νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Δυτική Μακεδονία


Ανακοινώνουμε 4 νέα θετικά κρούσματα στην Περιφέρεια τ…

Στοιχεία
Στη δημοσιότητα η λίστα με τα ποσά που δόθηκαν στα ΜΜΕ - Αυτά είναι τα μέσα του Νομού Κοζάνη - Αναλυτικά τα ποσά
Στέλιος Κούλογλου στο kozani.tv:

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα