figourini banner 1 2021

banner3

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (AKE) της Π. Πέρκα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα: Αποσπάσεις αστυνομικών στη Frontex ελλείψει αξιοκρατικών κριτηρίων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η Βουλευτής Φλώρινας και Αν. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατάθεσε ερώτηση και αίτημα κατάθεσης εγγράφων

προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι 25 Βουλευτές, σε ότι αφορά σε αποσπάσεις αστυνομικών στη Frontex ελλείψει αξιοκρατικών κριτήριων. Ειδικότερα επισημαίνει ότι:

Στην προκήρυξη του Yπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την πλήρωση 90 θέσεων εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex (Μόνιμο Σώμα Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) για βραχυχρόνια απόσπαση στην Κατηγορία 3 του Μόνιμου Σώματος της Frontex παρατηρήθηκε ότι οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται ελλείψει αξιοκρατικών κριτηρίων.

Οι αποσπάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως ειδική αποστολή και οι ημερήσιες αποζημιώσεις, η διαμονή και οι μετακινήσεις καλύπτονται με τα ευρωπαϊκά χρήματα της Frontex. Οι θέσεις είναι περιζήτητες. Για αυτές τις αποσπάσεις εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση διαδικασία χωρίς κριτήρια και μοριοδότηση των προσόντων των ένστολων υπαλλήλων. Η έλλειψη αξιοκρατικών διαδικασιών αποτελεί βασική παθογένεια του ελληνικού διοικητικού συστήματος, απόρροια του πελατειακού συστήματος και οδηγεί σε τακτοποίηση ημέτερων.

Ακόμα και στο πλαίσιο των ειδικών ιεραρχικών σχέσεων, όπως είναι αυτές των ένστολων, δεν αναστέλλονται τα βασικά συνταγματικά δικαιώματα των ένστολων πολιτών, ούτε μπορούν να παραβιάζονται οι αρχές, της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 18.11.2020

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ)

προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

“Αποσπάσεις αστυνομικών στη Frontex ελλείψει αξιοκρατικών κριτηρίων ”

1. Το Yπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 1027/16/26-ιδ΄/16/06/2010 (Β΄ 845) και 1027/16/26-ιστ΄/12/09/2011 (Β΄ 2029) Κ.Υ.Α. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1533/20/1213797/ 11.06.2020 προκήρυξη για την πλήρωση 90 θέσεων εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex (Μόνιμο Σώμα Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) για βραχυχρόνια απόσπαση στην Κατηγορία 3 του Μόνιμου Σώματος της Frontex. Ακολούθησε η αξιολόγηση των προσόντων από τριμελή επιτροπή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας βάσει των απαιτήσεων που έθεσε ο Οργανισμός της Frontex, των επιπλέον απαιτήσεων που έθεσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ και των θετικών προτάσεων των υποψηφίων από τους Διοικητές Υπηρεσιών τους.

2. Επί του διαγωνισμού εξεδόθη η από 30/06/2020 Απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ και το υπ’ αριθμ. έγγραφο 1533/20/1386542/01/07/2020 - πίνακας επιλεγέντων αστυνομικών που θα διατεθούν προς βραχυχρόνια απόσπαση στην Κατηγορία 3 του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής & Ακτοφυλακής, για το έτος 2021.

3. Λόγω των ειδικών επιχειρησιακών απαιτήσεων της Frontex και του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεισφοράς σε προσωπικό στην Frontex, η απόσπαση χαρακτηρίζεται ως ειδική αποστολή βάσει του άρθρο 1 παρ.1 εδάφιο δ΄ της ΚΥΑ 1027/4/26-ιδ/2010 (Β΄ 845). Για αυτές τις αποσπάσεις εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση, του άρθρου 2 παρ.6 της ανωτέρω ΚΥΑ, διαδικασία βάσει του άρθρου 3 παρ.16 της ανωτέρω ΚΥΑ. Στην κατά παρέκκλιση αυτή διαδικασία δεν προκύπτουν κριτήρια και μοριοδότηση των προσόντων των ένστολων υπαλλήλων. Η έλλειψη αξιοκρατικών διαδικασιών αποτελεί μια βασική παθογένεια του ελληνικού διοικητικού συστήματος, απόρροια του πελατειακού συστήματος και οδηγεί σε τακτοποίηση ημέτερων. Σε κάθε περίπτωση δεν αρμόζει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Πέραν των άλλων τίθεται και ζήτημα διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων (μιας και οι ημερήσιες αποζημιώσεις, η διαμονή και οι μετακινήσεις θα καλύπτονται με τα ευρωπαϊκά χρήματα της Frontex).

4. Επί της ανωτέρω διαδικασίας παρατηρούνται κάποιες παρατυπίες:

Α) Δεν έχουν εκδοθεί πίνακες επιλαχόντων- Αναπληρωματικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Προκήρυξης και δεν κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των επιλαχόντων στους υποψηφίους.

Β) Προκρίθηκε μικρότερος αριθμός επιτυχόντων, ογδόντα επτά (87) έναντι των αρχικώς προκηρυχθέντων ενενήντα (90).

5. Ακόμα και στο πλαίσιο των ειδικών κυριαρχικών σχέσεων, όπως είναι αυτές των ένστολων, δεν αναστέλλονται τα βασικά συνταγματικά δικαιώματα των ένστολων πολιτών, ούτε μπορούν να παραβιάζονται οι αρχές, της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Για όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των επιτυχόντων; Για ποιο λόγο δεν υπάρχει σειρά επιτυχίας των προκρινόμενων; Πως εξασφαλίζεται η βασική διοικητική αρχή της αξιοκρατίας βάσει της κατά παρέκκλιση διαδικασίας που εφαρμόζεται για περιπτώσεις ειδικών αποστολών (άρθρο 1 παρ.1 εδάφιο δ΄ και άρθρο 3 παρ.16 της ΚΥΑ 1027/4/26-ιδ/2010 (Β΄845) ; Υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα που εξασφαλίζουν την προάσπιση του δημόσιου και εθνικού συμφέροντος λόγω και της φύσεως της απόσπασης ως ειδική αποστολή;

2. Για ποιο λόγο δεν καλύφτηκαν και οι 90 θέσεις της προκήρυξης; Το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν πληροί τις προϋποθέσεις και δεν διαθέτει τα προσόντα κάλυψης των θέσεων που προκηρύχτηκαν;

3. Εξεδόθησαν πίνακες επιλαχόντων - αναπληρωματικών σύμφωνα με την παρ. 4 της Προκήρυξης; Kοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των επιλαχόντων στους υποψήφιους;

4. Προτίθεται ο Υπουργός να διερευνήσει ενδεχόμενες παρατυπίες στη διαδικασία και να εντάξει αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής στις αποσπάσεις ειδικών αποστολών;

Αιτούμαστε επίσης τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων - αναπληρωματικών, τα πρακτικά της τριμελούς επιτροπής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και την εισήγησή της προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Βίτσας Δημήτριος

Γκιόλας Ιωάννης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσης - Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σπίρτζης Χρήστος

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Δημοφιλή Νέα

Απολιγνιτοποίηση: Το 2021 πλησιάζει. Η εξουσία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Περιφερειάρχης και τοπικοί κυβερνητικοί βουλευτές κάνουν πλάτες (του Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη)
Κώστας Σπίγγος (ΜέΡΑ25) για Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας:
Δυτική Μακεδονία - Κορωνοϊός: Που εντοπίζονται τα 49 κρούσματα της Δευτέρας (26-11-20) σε Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς και Π.Ε. Γρεβενών
Βαγγέλης Μούσιος: Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει τις ενέργειες της διοίκησης του
Ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο kozani.tv για το έγγραφο της Διοίκησης του Μποδοσάκειου για το ζήτημα κυρώσεων σε όσους υγειονομικούς μολυνθούν από κορωνοϊό. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου μιλά & για την κατάσταση συνολικά στο Νοσοκομείο Πτολ/δας
Δυτική Μακεδονία - Κορωνοϊός: Που εντοπίζονται τα 51 κρούσματα της Τετάρτης (25-11-20) σε Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς και Π.Ε. Γρεβενών
Δείτε σε LIVE μετάδοση τη συζήτηση για το master plan της Κυβέρνησης για την απολιγνιτοποίηση παρουσία Κ. Μουσουρούλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας (LIVE video)
Δυτική Μακεδονία - Κορωνοϊός: Που εντοπίζονται τα 87 κρούσματα της Τρίτης (24-11-20) σε Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς και Π.Ε. Γρεβενών

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα