figourini banner 1 2021

banner3

Το λιγότερο δεν είναι απαραίτητα και λίγο, αλλά το τίποτα είναι τίποτα (του Γιάννη Μητλιάγκα)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεν έχει περάσει βδομάδα από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ εγκεκριμένων προτάσεων στο περιφερειακό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covidκαι ο απόηχος ξεπερνά κάθε προηγούμενο και όχι αδίκως.

Η τοποθέτηση μου θα επιχειρήσει να συμβάλει στον ουσιαστικό δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει μακριά από σκοπιμότητες, εντάσεις και διαπληκτισμούς.Θεωρώ πως τόσο εγώ όσο και αρκετοί συνάδελφοί μου είχαμε εγκαίρως κρούσει των κώδωνα του κινδύνου, με δημόσιες τοποθετήσεις μας στο kozan.gr βλέπε (http://kozan.gr/archives/314407 ), όταν κληθήκαμε να σχολιάσουμε το υψηλό και πρωτοφανές ενδιαφέρον των επιχειρηματιών της περιοχής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το ίδιο έγινε και από πολλές πλευρές, συλλόγους και σωματεία της περιοχής μας.Θα προσπαθήσω λοιπόν σε τρία μέρη να αναπτύξω όλες τις πτυχές της συγκεκριμένης επίμαχης πλέον πρόσκλησης.

Το πρώτο μέρος αφορά σε αλήθειες, ορισμούς και παρερμηνείες αναφορικά με τους όρους και το περιεχόμενο της πρόσκλησης καθώς πλέον ασχολήθηκε τμήμα των επιχειρήσεων που δεν είχε μέχρι σήμερα επαφή με τον κόσμο των προγραμμάτωνκαι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν λιανά:

Ορισμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων:Σύμφωνα με την ΕυρωπαϊκήΈνωση, μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται πού μικρή όταν απασχολεί λιγότερο από 10 άτομα και ο κύκλος εργασιών της δεν ξεπερνά τα 2 εκ. ευρώ, ενώ μικρή όταν απασχολεί λιγότερο από 50 άτομα και ο κύκλος εργασιών της δεν ξεπερνά τα 50 εκ. ευρώ. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό το 97% των επιχειρήσεων της χώρας ανήκει σε αυτήν την κατηγορία

Δημοσιότητα:Πολλοί εξεπλάγησαν με τη δημοσιοποίηση της λίστας των επιχειρήσεων, όμως εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει ο κανόνας της δημοσιότητας για όσους τυγχάνουν κρατικής επιχορήγησης. Απλά η έκταση που δόθηκε ήταν τεράστια καθώς αφορούσε σχεδόν κάθε επιχείρηση ή νοικοκυριό της περιοχής.

Αδιαβλητότητα αποτελεσμάτων:Τόσο το κύρος όσο και η αδιαμφισβήτητη γνώση και ικανότητα του ενδιάμεσου φορέα της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, καταρρίπτουν εν τη γενέσει της οποιαδήποτε σχετική επιχειρηματολογία. Η συγκεκριμένη σκιά πρέπει να διαγραφεί οριστικά από την δημόσια κουβέντα, αλλά ακόμα και από την κουβέντα σε επίπεδο καφενείου. Η σκιά αυτή έχει καταπέσει οριστικά και η απάντηση στο πότε, είναι χθες.

Το δεύτερο μέρος αφορά σε κανόνες και γκρίζα στοιχεία της πρόσκλησης αλλά και του συνολικού χειρισμού αυτήςκαθώς και για τα ζητήματα που ανακύπτουν σε επίπεδο επιλογών και σχεδιασμού:

Επιλογή δυνητικών δικαιούχων: H μείωση του κύκλου εργασιών δεν αποτέλεσε απορριπτικό αλλά βαθμολογούμενο κριτήριο με αποτέλεσμα να μπορεί να υποβάλει πρόταση επιχείρηση χωρίς μείωση τζίρου. Πιστεύω πως έπρεπε να ακολουθηθεί ο βασικός Εθνικός πλέον κανόνας της επιστρεπτέας προκαταβολής που θέτει την μείωση του 20 % του τζίρου ως προϋπόθεση συμμετοχής, γεγονός που κατατάσσεται στα λάθη της πρόσκλησης και τις λάθος αποφάσεις σε επίπεδο σχεδιασμού κριτηρίων.

Η μείωση του άνω ορίου δεν είναι/ ήταν εφικτή: Η σχετική επιχειρηματολογία για όσους γνωρίζουν έχει ήδη καταρριφθεί γεγονός που τεκμηριώνεται πέραν κάθε αμφισβήτησης από τους παρακάτω πίνακες καθώς ήδη 5 περιφέρειες της χώρας τροποποίησαν τα όρια μεταξύ αυτών και η Αττική!!:

α/α Περιφέρεια Αρχικά όριαενίσχυσης/ ποσά σε χιλ ευρώ

Τροποποίηση ορίων ενίσχυσης / ποσά

σε χιλ ευρώ

Αρχικός συνολικός Π/Υ σε εκ ευρώ

Τροποποίηση

Συνολικού Π/Υ σε εκ ευρώ

1 Δυτικής Μακεδονίας 5- 40 - 10 40
2 Κεντρικής Μακεδονίας 5-50 - 150 200
3 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2-15 - 45 -
4 Θεσσαλίας 5-50 - 30 -
5 Ηπείρου 3-15 2-15 30 45
6 Ιονίων Νήσων 3-30 3-15 14 -
7 Νοτίου Αιγαίου 5-30 2-10 30 35
8 Στερεάς Ελλάδας 4-40 - 10 25
9 Δυτικής Ελλάδας 5-50 - 30 -
10 Βορείου Αιγαίου 5-50 5-35 25 40
11 Πελοποννήσου 5-40 - 30 -
12 Κρήτης 3-40   50 60
13 Αττικής 5-50 5-40 200 250

Εντύπωση θετική πάντα, προκαλούν ταπαραδείγματα του Νοτίου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων και του Βορείου Αιγαίου, με ξεκάθαρο το κριτήριο να λάβουν ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Κατά την προσωπική μου άποψη το γεγονός αυτό αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα, λάθος και αστοχία ταυτόχρονα της πρόσκλησης, ειδικότερα αν αναγνώσει κανείς τη λίστα των εγκεκριμένων προτάσεων με κάποιες από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο άνω όριο να εγείρουν λογικά ερωτήματα ως προς την μη απόφαση μείωσης του άνω ορίου. Η συγκεκριμένη σκιά είναι βαριά και πρέπει να εξαλειφθεί άμεσα αν δεν επιθυμούμε να καταγραφεί η συγκεκριμένη πρόσκληση ως φιάσκο ή στην καλύτερη ως αποτυχία. Θα αναφερθώ σχετικά στο μέρος των προτάσεων για τη διόρθωση των προφανών λαθών σχεδιασμού αλλά και αποφάσεων.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της λάθους επιλογής ή μη επιλογής αναφέρω πως χωρίς περαιτέρω αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού, αλλά με οριζόντια μείωση του άνω ορίου στις 20.000 ευρώ θα είχαμε περίπου 13 εκ ευρώ ελεύθερα, ποσό που ανάγεται σε 900 νέαεγκεκριμένα έργα περίπου, με μια απλή απόφαση, με μοναδικό κριτήριο τη χρηματοδότηση όσο το δυνατόν περσότερων προτάσεων. Πράγμα που σημαίνει ως με επιπλέον 20 εκ θα χρηματοδοτούνταν το σύνολο των παραδεκτών προτάσεων. Τόσο μα τόσο απλά.

Πρόβλημα επιλογών σχεδιασμού: Οι όροι του προγράμματος  στήριξης ρευστότητας των επιχειρήσεων με έξοδα κάτω των 10.000 ευρώ με τον όρο της μείωσης του Τζίρου κατά 20 % να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εγείρουν ζητήματα ισονομίας ανταγωνισμού και ίσης μεταχείρισης στην ίδια Περιφέρεια. Ενδεικτικά ένα δικηγορικό γραφείο π.χ. με έξοδα 10.200 ευρώ το 2019 και χωρίς μείωση τζίρου λόγω covid μπορούσε να υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα που έκλεισε, ενώ ένα άλλο αντίστοιχο με έξοδα 9.900 χωρίς μείωση τζίρου,δεν μπορεί να υποβάλει στο τρέχον και λεγόμενο μικρό πρόγραμμα στήριξης ρευστότητας. Βασική αρχή προγραμματισμού και σχεδιασμού σε ομοειδή προγράμματα η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης.

Το τρίτο μέρος αφορά σε διορθωτικές ενέργειες και προτάσεις προκειμένου να αποφευχθεί ο διχασμός και η στοχοποίηση ανθρώπων και φορέων πριν να είναι αργά.

Πρόταση 1η:Άμεση τροποποίηση των άνω ορίων πριν εκκινήσουν οι εκταμιεύσεις ώστε να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και πρόσθετη χρηματοδότηση 20 εκ ευρώ περίπου στο τρέχον πρόγραμμα. Η πράξη αυτή πρέπει να συνδυαστεί με ένα νέο πρόγραμμα ύψους περίπου 30 εκ ευρώ, που θα αποκλείει όσους ενισχύθηκαν στην τρέχουσα προκήρυξη και θα έχει άλλα κριτήρια πριμοδοτώντας τους αντικειμενικά και όχι κατά ΚΑΔ πληγέντες. Η ξερή πρόταση για νέο πρόγραμμα είναι αποπροσανατολιστική καθώς δεν θεραπεύει τις αστοχίες του υπάρχοντος και μακραίνει κατά πολύ τον χρόνο λήψης των χρημάτων για τους νέους δικαιούχους περίπου 8 μήνες από σήμερα. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού και προγραμματισμού δράσεων οφείλουν να οδηγούν σε δράσεις ρεαλιστικές, εφικτές, αντιπροσωπευτικές, προσαρμοστικές και να εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Πρόταση 2η :Να εξεταστεί η πιθανότητα τροποίησης /απαλοιφής του όρου της μείωσης του Τζίρου κατά 20 % στο μικρό πρόγραμμα καθαρά για λόγους ίσης μεταχείρισης καθώς αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση δημιουργεί αίσθημα αδικίας στα ίδια επαγγέλματα. Ο συλλογισμός επί αυτού έχει αναπτυχθεί προηγουμένως.

Πρόταση 3ηγενικότερου χαρακτήρα:Άμεση αύξηση του ποσού του προγράμματος της επιχειρηματικής ευκαιρίας με 70 % ποσοστό ενίσχυσης καθώς παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον και κινδυνεύει να αποτελέσει δεύτερη αποτυχία καθώς με τα μέχρι σήμερα στοιχεία φαίνεται να μπορεί να ενισχυθεί 1 στις 10 επιχειρήσεις.

Κλείνοντας μια αναφορά στο λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό. Ο αυτοματισμός αυτός δεν μπορεί να έχει στοιχεία φθόνου και διχόνοιας μεταξύ των μελών της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά οφείλει να έχει υψηλά στοιχεία αλληλεγγύης και διεκδίκησης ή απαίτησης για διόρθωση των λαθών από όπου κι αν αυτά προέρχονται.

Για το Επιμελητήριο τι να πω ; Επιλεκτική σιγή ιχθύος εις βάρος των μελών του; Προσωπικά δε μου προκαλεί εντύπωση αλλά στεναχωριέμαι που δεν ενοχλείται και κανένας, τουλάχιστον δημόσια.

Υ.Γ.Ένα λάθος που επαναλαμβάνεται περισσότερο από μία φορά είναι μια απόφαση.

Επίσης ένα λάθος γίνεται σφάλμα μόνο όταν προτιμήσουμε να μην το διορθώσουμε.

Με εκτίμηση

Μητλιάγκας Γιάννης / Ελεύθερος Επαγγελματίας

Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕ Κοζάνης

Δημοφιλή Νέα

Αναστολή σχολικών τμημάτων σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα έως τις 12 Μαρτίου λόγω κορωνοϊού

Αναστολή σχολικών τμημάτων σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα έως τις 12 Μαρτίου λόγω κορωνοϊού


Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  τη…

Σε ποιους Δήμους της Π.Ε. Κοζάνης εντοπιζόνται τα 32 κρούσματα κορωνοϊού της Τρίτης

Σε ποιους Δήμους της Π.Ε. Κοζάνης εντοπιζόνται τα 32 κρούσματα κορωνοϊού της Τρίτης


Η Συντονιστική Επιτροπή Ενημέρωσης της Π.Ε. Κοζάνης γι…

Που εντοπίζονται τα 13 κρούσματα κορωνοϊού της Δευτέρας στην Π.Ε. Κοζάνης

Που εντοπίζονται τα 13 κρούσματα κορωνοϊού της Δευτέρας στην Π.Ε. Κοζάνης


Η Συντονιστική Επιτροπή Ενημέρωσης της Π.Ε. Κοζάνης γι…

Δείτε σε πραγματικό χρόνο (LIVE) τους μετασεισμούς που γίνονται με επίκεντρο την Ελασσόνα

Δείτε σε πραγματικό χρόνο (LIVE) τους μετασεισμούς που γίνονται με επίκεντρο την Ελασσόνα


Δείτε σε πραγματικό χρόνο (LIVE) τους μετασεισμούς που γ…

Ισχυρός σεισμός 5.8 ρίχτερ και πάλι στην Ελασσόνα -

Ισχυρός σεισμός 5.8 ρίχτερ και πάλι στην Ελασσόνα - "Τρόμαξε" Κοζάνη και Δυτική Μακεδονία


Ισχυρός σεισμός 5.8 ρίχτερ και πάλι στην Ελασσόνα - "Τρόμ…

Μάριος Λώλος - Φωτορεπόρτερ: «Αισχρή λογοκρισία από τα social media» (Ηχητικό)

Μάριος Λώλος - Φωτορεπόρτερ: «Αισχρή λογοκρισία από τα social media» (Ηχητικό)


Το Facebook «κατέβασε» φωτογραφίες του επαγγελματία φωτορ…

Αλγόριθμοι...

Αλγόριθμοι...


Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου.

Τέξας, 2021: Οι πρώτοι παγκοσμίως νεκροί λόγω πολλών «Α»ΠΕ (Γράφει ο Χρήστος Ι. Κολοβός)

Τέξας, 2021: Οι πρώτοι παγκοσμίως νεκροί λόγω πολλών «Α»ΠΕ (Γράφει ο Χρήστος Ι. Κολοβός)


Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 14/2 όταν ένα μπλακάουτ σ…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα