ioannou weding banner 2

ACSORIZONTIO

Η πρόταση νόμου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για τη συνολική & πλήρη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στην Ελλάδα το επάγγελμα το Μηχανικού είναι ρυθμισμένο με νόμο από το 1930 και κάλυπτε μόνο τους Μηχανικούς των Πολυτεχνείων

παρέχοντας τους ΠΛΗΡΗ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ επαγγελματική κατοχύρωση και διατηρώντας με τον τρόπο αυτό το επάγγελμα «κλειστό» μέχρι σήμερα, αποκλείοντας ουσιαστικά από την πρόσβαση στο επάγγελμα όλες τις νεότερες κατηγορίες όπως οι Μηχανικοί Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι που ιδρύθηκαν μετά το 1983 ή ακόμη και νεότερες ειδικότητες Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών!!

Η ελληνική πολιτεία, παρότι μετά το 1983 επέφερε σημαντικές αλλαγές στη δομή και λειτουργία της Ανώτατης (τριτοβάθμιας) Εκπαίδευσης, εντούτοις στο θέμα της άσκησης του επαγγέλματος διατήρησε ανέπαφο το νομοθετικό πλαίσιο δραστηριοποίησης των Μηχανικών αλλά και των γεωτεχνικών όπως αυτό ίσχυε προ του 1977.

Ανώτατα Τ.Ε.Ι και εκκρεμή Επαγγελματικά Δικαιώματα

Για την ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων έχουν γίνει διαχρονικά αλλεπάλληλες προσπάθειες από το Υπουργείο Παιδείας μέσω Π.Δ/των οι όποιες είτε «υπονομεύονταν» από τα Παραγωγικά Υπουργεία, είτε δεν προωθούνταν στο Σ.τ.Ε, εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικής υποστήριξης τους από το Υπουργείο Παιδείας, είτε ακυρώνονταν στην πράξη από ενέργειες της συντεχνιακής λειτουργίας των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.
Επομένως η διαδικασία μέσω της έκδοσης Π.Δ/των έχει καταστεί ατελέσφορη και αναποτελεσματική.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια Π.Δ που είχαν προωθηθεί κατ’ επανάληψη στο Σ.τΕ μετά από γνωμοδοτήσεις του Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π, το προφίλ του αποφοίτου κάθε τμήματος ανά ειδικότητα (σύμφωνα με τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις) και τις ιδιαιτερότητες της ισχύουσας νομοθεσίας για τα τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, ανέθεσε την άνοιξη του 2014 σε έγκριτους νομικούς την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την συνολική επαγγελματική κατοχύρωση των Πτυχιούχων Μηχανικών των ειδικοτήτων που εκκρεμούν.
Αυτό άλλωστε αποτελούσε δέσμευση της Διοίκησης της Ένωσης προεκλογικά (2014) η οποία και υλοποιήθηκε με την κατάθεση του νομοσχέδιου στις 13-02-2017.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ζήτησε από συγκεκριμένα Τμήματα των Τ.Ε.Ι να τεκμηριώσουν αναλυτικά τις προτεινόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες για τους αποφοίτους, βάσει των διδασκόμενων μαθημάτων, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή υποστήριξη κατά την διαδικασία προώθησης από το Υπουργείο Παιδείας προς την Βουλή των Ελλήνων για ψήφιση.
Για πρώτη φορά υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις από τα ίδια τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι!

Η πρόταση νόμου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Το συγκεκριμένο έργο έπρεπε να το είχε υλοποιήσει εδώ και 30 χρόνια η ελληνική πολιτεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας, των αρμόδιων οργάνων (Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π), των επιστημονικών συμβουλίων των Τμημάτων Τ.Ε.Ι κ.λ.π.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ προκειμένου να τους «διευκολύνει» στο έργο τους ώστε, επιτέλους, να οριοθετηθεί πλήρως το πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριοποίησης των Μηχανικών Τ.Ε.Ι και να μην επιδέχεται παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις από τις υπηρεσίες, επεξεργάστηκε αρχικά την αιτιολογική έκθεση (Δεκέμβριος 2014) και στη συνέχεια προχώρησε στην επεξεργασία του αναγκαίου υλικού (προγράμματα σπουδών, προτάσεις Σ.Α.Τ.Ε/Σ.Α.Π.Ε) και στις 13-02-2017 κατέθεσε στον Υπουργό Παιδείας την ολοκληρωμένη πρόταση της, με βάση τα ελληνικά δεδομένα και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος, αξιοποιώντας και την εμπειρία καταξιωμένων επαγγελματικά στελεχών της Κ.Δ.Ε άλλα και των Νομαρχιακών μας Τμημάτων.

Η εν λόγω πρόταση, της Ένωσης μας, οριοθετεί τις βασικές παραμέτρους για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της κάθε ειδικότητας με βάση το αντίστοιχό πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος γι΄ αυτό και κάθε αλλαγή ή τροποποίηση, του μπορεί να επηρεάσει τη συνολική άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Επαναλαμβάνουμε ότι όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα Τμήματα των Τ.Ε.Ι και δεν αποτελούν μαξιμαλιστική διεκδίκηση του επαγγελματικού-επιστημονικού φορέα των Μηχανικών Τ.Ε.Ι.

Επισημαίνουμε ότι οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης και οι ειδικότητες τους είναι συναφείς αλλά δεν ταυτίζονται με τις αντίστοιχες των Μηχανικών των Πολυτεχνείων.

Παράλληλα η Κεντρική Διοίκηση θα απευθυνθεί και στους θεσμούς για να καταγγείλει εκ νέου την απαράδεκτή συμπεριφορά της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία μέσω αλλεπάλληλων επιτροπών και διαβουλεύσεων μεταθέτει το πρόβλημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης χιλιάδων πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η πολιτική βούληση για να δοθεί λύση σε ένα χρόνιο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα που ταλαιπωρεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω επισημάνσεις, σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση και τις αρχές που πρέπει να διέπουν τα επαγγελματικά δικαιώματα, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή κατανόηση της νομοτεχνικής πρότασης για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.

Επίσης η πρόταση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (σχέδιο νόμου) ενισχύει με τις γενικές διατάξεις (άρθρα 1, 2, 21, 23 και 24) τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί Π.Δ (π.χ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Μηχανικοί Πληροφορικής κ.λ.π).

Οι Διοικήσεις των Τμημάτων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στο πλαίσιο της επιστολής του Υπουργείου Παιδείας προς τα Α.Ε.Ι, όφειλαν να έχουν καταθέσει ήδη τις προτάσεις τους στο Υπουργείο, είτε αυτές αφορούν στις προτεινόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες για όσες ειδικότητες δεν έχουν εκδοθεί Π.Δ, είτε αυτές αφορούν σε επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν καθοριστεί ήδη με Π.Δ, και ενδεχομένως, απαιτείται η επικαιροποίηση τους.

Η κοινοποίηση των προτάσεων αυτών στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, θα διευκόλυνε την προσπάθεια μας να επιλύσουμε το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Συναδέλφισσες, οι,

Η ευθύνη, πλέον, ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και στην Κυβέρνηση που οφείλουν να αξιοποιήσουν την πρόταση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και να την εισάγουν προς ψήφιση στη Βουλή.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν στη συνέχεια να πάρουν θέση επί του νομοσχεδίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής.

Για την Κ.Δ.Ε της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
O Πρόεδρος

Δημόπουλος Δημήτρης

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ιστορικό 2014 – 2016

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια Π.Δ που είχαν προωθηθεί κατ’ επανάληψη στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από γνωμοδοτήσεις του Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π, το προφίλ του αποφοίτου κάθε τμήματος ανά ειδικότητα (σύμφωνα με τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις) και τις ιδιαιτερότητες της ισχύουσας νομοθεσίας για τα τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, ανέθεσε την άνοιξη του 2014 σε έγκριτους νομικούς την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την επαγγελματική κατοχύρωση των Πτυχιούχων Μηχανικών των ειδικοτήτων που εκκρεμούν.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ζήτησε από συγκεκριμένα Τμήματα των Τ.Ε.Ι να τεκμηριώσουν αναλυτικά τις προτεινόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει των διδασκόμενων μαθημάτων προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή υποστήριξη.

Για πρώτη φορά υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις από τα ίδια τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι!

Επίσης περιέλαβε νομοθετικές πρόνοιες για τον επιμελητηριακό ρόλο και την διαδικασία αδειοδότησης των Μηχανικών Τ.Ε.Ι, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ανάγκες του επαγγέλματος.

Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, προωθήθηκε στο Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π, μέσω της Τριμελούς Γραμματείας της Συνόδου των Προέδρων και Αντιπρόεδρων Α.Τ.Ε.Ι/Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, και έτυχε θετικής ανταπόκρισης. Επίσης παραδόθηκε και στον πρώην Υπουργό Παιδείας, κ. Μπαλτά, στο πλαίσιο της Συνόδου των Προέδρων Τ.Ε.Ι (27-o2-2015).

Από την ανάληψη καθηκόντων της Αν. Υπουργού κας Σ. Αναγνωστοπούλου, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ενημέρωσε την Υπουργό σχετικά με το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, ζητώντας της να προωθήσει σχέδιο νόμου για την οριστική επίλυση του προβλήματος. Παράλληλα εξετάστηκαν και εναλλακτικές λύσεις για τις ειδικότητες που αντιμετώπιζαν άμεσο πρόβλημα.
Η Αν. Υπουργός παρότι έδειξε κάποια ευαισθητοποίηση στην αρχή για το ζήτημα τόσο με την σύσταση Επιτροπής από Καθηγητές Τ.Ε.Ι και εκπροσώπους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για την πιστοποίηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι όσο και με κάποιες δηλώσεις της στη Βουλή, παρόλα αυτά δεν προχώρησε σε καμία ουσιαστική πρωτοβουλία για νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος. Όπως φάνηκε εκ των υστέρων ροκάνιζε τον πολιτικό χρόνο υποσχόμενη ότι είτε θα φέρει νόμο στην Βουλή για όλες τις ειδικότητες που εκκρεμούν είτε θα καταθέσει τροπολογία για την αντιμετώπιση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε χωρίς ωστόσο η ίδια να έχει και την πολιτική βούληση να το πράξει και να διαφοροποιηθεί από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ πραγματοποίησε συνάντηση και με τον νέο Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου (1-9-2016) με την ιδιότητα του ως Προέδρου της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής και τον ενημέρωσε σχετικά με την ανάγκη ρύθμισης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με νόμο και την διαδικασία που ακολούθησε η διοίκηση της Ένωσης για την σύνταξη πρότασης σχεδίου νόμου.
Ο νέος Υπουργός Παιδείας όπως φάνηκε ενστερνίστηκε τις θέσεις μας και πείστηκε για το δίκαιο των αιτημάτων μας αφού στην έκτακτη Σύνοδο των Διοικήσεων Τ.Ε.Ι (8-11-2016) τόνισε ότι η ρύθμιση του πλαισίου επαγγελματικής δραστηριοποίησης για όσους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι) εκκρεμεί πρέπει να γίνει με νόμο, διότι η πρακτική της έκδοσης Π.Δ/των είναι χρονοβόρα και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Θέση που διακηρύσσει εδώ και δυο χρόνια η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Την άποψη αυτή υιοθέτησαν και οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι, αναγνωρίζοντας ότι είναι η βέλτιστη λύση.

• Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στον Υπουργό Παιδείας μπορείτε να το δείτε εδώ
• Την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου μπορείτε να την δείτε εδώ
• Τις αρχές, βάσει των οποίων συντάχθηκε το νομοσχέδιο, μπορείτε να τις δείτε εδώ
• Το διαβιβαστικό έγγραφο, με το οποίο κατατέθηκε η πρόταση σχεδίου νόμου
• Νεότερο έγγραφο προς τον Υπουργό Παιδείας, με το οποίο ζητούνται οι απόψεις του Υπουργού επί του νομοσχεδίου

http://eetemkozanis.gr

 

Δημοφιλή Νέα

Φωτογραφίες από τη χθεσινή παράσταση
Ο Ζήκος...στα Ποντιακά από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Άρδασσας. Τι λένε οι συντελεστές της παράστασης. /
Ξεκίνησε η απεργία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Στις πύλες των εργοστασίων οι εργαζόμενοι (φωτογραφίες)

Ξεκίνησε η απεργία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Στις πύλες των εργοστασίων οι εργαζόμενοι (φωτογραφίες)


Στις πύλες των ατμοηλεκτρικών σταθμών βρίσκονται οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ οι…

Φωτογραφίες της κινητοποίησης της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ από τον ΑΗΣ Καρδιάς

Φωτογραφίες της κινητοποίησης της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ από τον ΑΗΣ Καρδιάς


Δείτε φωτογραφίες από την έναρξη της μεγάλης κινητοποίησης της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ από τον ΑΗΣ Καρδιάς

Εκδηλώσεις για τη σφαγή της Κλεισούρας από τους Ναζί
 Δείτε τώρα live το έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα τις εξελίξεις στη ΔΕΗ

Δείτε τώρα live το έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα τις εξελίξεις στη ΔΕΗ


Δείτε τώρα live το έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα

Η επετειακή 10η Γενική Εμπορική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας
Νέο Ωδείο Πτολεμαΐδας: Οι μαθητές μας παρουσιάζουν την ιστορία της Αμελί

Νέο Ωδείο Πτολεμαΐδας: Οι μαθητές μας παρουσιάζουν την ιστορία της Αμελί


Το Νέο Ωδείο Πτολεμαΐδας προσκαλεί το μουσικόφιλο κοινό της πόλης στην εκδήλωση "Αμελί".  Είναι…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα