ACSORIZONTIO

Προϋπολογισμός 2018 ή αλλιώς όταν οι «Καθηγητές» κάνουν λάθη που δεν θα έκαναν ούτε οι «φοιτητές», του Γιάννη Τζιουρά

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στο προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2018 που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα και το οποίο φέρει την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών

(αλλά και του αρμόδιου Υφυπουργού), αναφέρεται στη σελίδα 11 πως «Ως αποτέλεσμα της παραπάνω δημοσιονομικής προόδου, τον Σεπτέμβριο του 2017 το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την έξοδο της Ελλάδας από τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), στην οποία υπαγόταν από τον εκτροχιασμό του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 15,1% του ΑΕΠ το 2009…». Η ανωτέρω πρόταση είναι αληθής ως προς το ένα σκέλος της, αυτό του ύψους του δημοσιονομικού εκτροχιασμού το έτος 2009. Ωστόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης (Διεθνής Οργανισμός, κάτι που γνωρίζουν οι πρωτοετείς φοιτητές Διεθνών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών κτλ.) δεν θα πρέπει να συγχέεται από ακαδημαϊκούς ή το προσωπικό Υπουργείου που συντάσσει τον Προϋπολογισμό, με το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (θεσμικό όργανο της Ε.Ε.) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σύμφωνα με το Άρθρο 126 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκκινεί τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος ενισχύοντας το διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση, τέτοια λάθη εκ παραδρομής δεν υποδεικνύουν ημιμάθεια, αλλά απροσεξία. Το σημαντικό στην όλη υπόθεση είναι πως όλες οι παραδοχές, βάσει των οποίων συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός, είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένες που εάν δεν γνωρίζει κανείς τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούμε μέχρι σήμερα να βρισκόμαστε ακόμη υπό επιτροπεία, νομίζει πως πρόκειται για ένα success story. Να σημειώσω εδώ πως παρά τη λήξη του Μνημονίου (και ανεξάρτητα αν δεν συναφθεί ένα νέο- πράγμα που το βρίσκω απίθανο να μη συμβεί), η επιτροπεία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2050 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.  472/2013, άρθρο 14, καθώς τότε, εφόσον βέβαια παραμείνουμε ακόμη εντός Ευρωζώνης, θα έχουμε εξοφλήσει θεωρητικά το 75% της χρηματοδοτικής βοήθειας που έχουμε λάβει τα τελευταία 7 χρόνια.

Η χώρα μας σήμερα χρωστάει 294,7 δις Ευρώ, ενώ μέχρι τώρα έχει αποπληρώσει 41,6 δις Ευρώ από τα προγράμματα βοήθειας που έχει λάβει, ύψους 232,8 δις Ευρώ. Βάσει του προγράμματος αποπληρωμής, εκτιμάται πως θα έχουμε εξοφλήσει το 75% της συνολικής χρηματοδοτικής βοήθειας που έχουμε λάβει περίπου το 2050. Συνεπώς τότε, θα βγούμε στην καλύτερη των περιπτώσεων από την επιτροπεία, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στον ανωτέρω Κανονισμό.

Προχθές, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην ετήσια έκθεσή του (βλ. εδώ: http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017#Chapter 1), προέβη στην πρόβλεψη πως η Ελλάδα θα επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης για φέτος ύψους 1,8%, για το 2018 της τάξεως του 2,6%, ενώ έως το 2022 θα ανακοπεί η πορεία αυτή με τις προβλέψεις να προσδιορίζουν τον ρυθμό ανάπτυξης στο 1%. Με βάση το σενάριο αυτό, το οποίο διαφέρει από εκείνο που αποδέχθηκε η κυβέρνηση στο πλαίσιο του Eurogroup της 15ης Ιουνίου, προμηνύονται μέτρα εντός του 2018 ή ταχύτερη εφαρμογή εκείνων που είχαν προσδιοριστεί για το 2019.

Δεδομένου τέλος ότι οι αποκρατικοποιήσεις έχουν καθυστερήσει και υπάρχει μια υστέρηση εσόδων από αυτές ήδη της τάξεως των 700 εκατ. Ευρώ για το 2017, το σχετικό ποσό, εφόσον η υπεραπόδοση του πλεονάσματος το επιτρέψει, θα καλυφθεί του χρόνου (προκειμένου να συνάδει με τους στόχους του Συμπληρωματικού Μνημονίου), με το ύψος των προϋπολογιζόμενων εσόδων από αυτές τελικά να ξεπερνά τα 2 δις Ευρώ για το 2018. Επίσης, σε έναν προϋπολογισμό όταν το μισό ύψος χρηματοδότησής του προέρχεται από την επιβολή φόρων σε μια χειμαζόμενη οικονομία, είναι επόμενο να παρουσιαστεί κάποια στιγμή τρύπα στο σκέλος των εσόδων, εφόσον δεν προωθούνται οι αποκρατικοποιήσεις. Το μέγεθος αυτού του επιπλέον κενού, που υπολογίζεται στο ύψος των περίπου 600 εκατ. Ευρώ για το 2018, θα πρέπει να καλύψει με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση εντός του 2018.

Στο εισαγωγικό σημείωμα αναφέρεται επίσης, πως «Καταθέτουμε προς συζήτηση… το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού… που θα σηματοδοτήσει την επιτυχή έξοδο της χώρας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής». Συνεπώς του χρόνου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και αφού θα λήξει το Τρίτο Μνημόνιο στις 15 Αυγούστου 2018, ο επόμενος Προϋπολογισμός θα είναι ο πρώτος που θα κατατεθεί έπειτα από 8 χρόνια, με τη χώρα να έχει βγει ήδη στις αγορές. Πάντως την τελευταία φορά που δανείστηκε η Ελλάδα, σύμφωνα με το Προσχέδιο (βλ. σελ. 48)  έπειτα από τρία περίπου χρόνια, τον Αύγουστο του 2017, ήταν με επιτόκιο 4,375%, ενώ αναφέρεται πως επαναγοράστηκε το ομόλογο του 2014, επιτοκίου ύψους 4,75%. Κι εδώ είναι που η ανακρίβεια των στοιχείων υποδεικνύει είτε ημιμάθεια είτε ένα πονηρό ψέμα.

Τον Απρίλιο του 2014 το spread του 5ετούς είχε διαμορφωθεί στο πραγματικό 4,37% (συγκριτικά με το αντίστοιχο επιτόκιο των γερμανικών ομολόγων που εκείνη την περίοδο ήταν στο 0,58%, δηλαδή 4,37 + 0,58=4,95% συνολική απόδοση στην 5ετία) ενώ τον Αύγουστο του 2017 (καθώς το αντίστοιχο γερμανικό επιτόκιο ήταν αρνητικό και μάλιστα στο -0,176%) το πραγματικό επιτόκιο ήταν 4,551% (δηλαδή 4,375 + 0,176= 4,551%) και όχι 4,375%, εξασφαλίζοντας ακριβότερο δανεισμό και όχι φθηνότερο, όπως το παρουσιάζουν οι συντάκτες του Προϋπολογισμού! Ceteris paribus: άλλη μια αρχή που οι πρωτοετείς φοιτητές γνωρίζουν σε αντίθεση με τους «Καθηγητές» υπογράφοντες το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Με λίγα λόγια, ανταλλάξαμε εκείνα τα ομόλογα με νέα ακριβότερα, παρουσιάζοντας την ενέργεια αυτή, ως επιτυχία! Σήμερα επίσης, το spread των ελληνικών ομολόγων βρίσκεται στο 5,6%. Με τους ελέγχους επί των κεφαλαίων ακόμη σε ισχύ, και έπειτα από τις πρόσφατες δηλώσεις στελέχους της Moody’s πως τα capital control θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι το 2019, για ποια έξοδο στις αγορές μιλάμε; Επίσης, το αφήγημα της ένταξης στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έχει σβήσει (βλ. σελ. 48) ενώ τέλος, το αστείο είναι πως στο κείμενο εξυμνείται η ανταλλαγή ομολόγων το 2012 (PSI) ως καταλυτική για τη μείωση του ύψους του δημοσίου χρέους (ονομαστικά) και τη μείωση των δαπανών αποπληρωμής του υπολοίπου!, με ένα δεύτερο αφήγημα, αυτό της διαγραφής χρέους να σβήνει επίσης (σελ. 47).

Τέλος, στην Απόφαση του Eurogroup του περασμένου Ιουνίου, δεν προβλέφθηκε καμία πρόνοια για το μετά τη λήξη του προγράμματος καθεστώς (π.χ. η ένταξη σε μια πιστωτική γραμμή). Η έξοδος από την επιτροπεία λοιπόν, θα διαρκέσει για τουλάχιστον άλλα 32 χρόνια, ενώ η έξοδος από τα Μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 είναι αδύνατη, ιδίως μετά τα όσα αναφέρει, στις προχθεσινές προβλέψεις του, το ΔΝΤ.

του Γιάννη Τζιουρά

Διεθνολόγος- Πολιτικός Επιστήμονας,

Υπ. Δρ. Νομικής ΑΠΘ

Δημοφιλή Νέα

«Στην Τούμπα και στον ΠΑΟΚ δεν χωράει ο φασισμός»

«Στην Τούμπα και στον ΠΑΟΚ δεν χωράει ο φασισμός»


Ναζιστικά συνθήματα τα οποία συνοδεύονταν με το όνομα του ΠΑΟΚ έσβησαν αντιφασίστες οπαδοί του ΠΑΟΚ …

Δείτε τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Δείτε τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων


Τα σημερινά πρωτοσέ&lambda…

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα: Ο οικουμενικός ποιητής χωρίς τάφο - Γράφει η Δώρα Μακρή*
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης την Παρασκευή 24 Αυγούστου

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης την Παρασκευή 24 Αυγούστου


Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης την Παρασκευή 24 Αυγούστου !! Προπώληση Εισιτηρ…

O Βαλκανιολόγος Ν. Παούνης για το ιστορικό της νέας έντασης στο Kosovo. Epsilon tv Live News
Ετήσια Γενική Συνέλευση από το Σύλλογο Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας
Καλλιεργούν ορχιδέες στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια !

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα