KALOMENIDIS BANNER

banner 1

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Επιστολή σε αρμόδια Υπουργεία για αύξηση τιμών οικοδομικών υλικών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα

Θέμα: Μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών και την ομαλή εκτέλεση των Δημοσίων Έργων

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί,

Όπως σας είναι γνωστό, οι συνεχιζόμενες συνέπειες του COVID-19, η ενεργειακή κρίση και η κρίση στην Ουκρανία έχουν επιφέρει ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των υλικών και της ενέργειας και προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι ανωτέρω παράγοντες προκαλούν δυσκολία έως αδυναμία υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων και εκτέλεσης των δημοσίων έργων, καθώς ήταν απρόβλεπτοι υπό την έννοια ότι δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά το στάδιο σύνταξης και υποβολής των προσφορών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι συνεχείς ανατιμήσεις των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των δημοσίων έργων (σίδηρος, τσιμέντο, χαλκός, ξυλεία, άσφαλτος κλπ.) έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό το τελευταίο χρονικό διάστημα, που αποκλείουν την ομαλή εκτέλεση των έργων. Κι αυτή είναι η απαρχή μόνο του προβλήματος. Καθώς η αδυναμία υλοποίησης έργων επιφέρει κίνδυνο απένταξεώς τους, εμπλοκή στις χρηματοδοτήσεις, στον οικονομικό προγραμματισμό τους και απώλεια θέσεων εργασίας, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες έκτακτης ανάγκης που απαιτούν άμεση λύση. Το νέο περιβάλλον, που έχει πλέον δημιουργηθεί στην υλοποίηση των δημόσιων συμβάσεων, αφορά τόσο τους εργολήπτες – κατασκευαστικές εταιρίες όσο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Τεχνικές, Οικονομικές) των αναθετουσών αρχών (αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου κ.ο.κ.).

Οι εξαγγελθείσες παρεμβάσεις (σύμφωνα με το δελτίου τύπου της 04/05/2022) που πρόκειται να αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών είναι προς την σωστή κατεύθυνση. και η θετική τους επίδραση θα ενισχυθεί εάν οι εν λόγω παρεμβάσεις υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Είναι επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διατάξεις του Νόμου, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες νομοθετικής ρύθμισης και παρέμβασης και να δοθούν άμεσα διευκρινιστικές οδηγίες – εγκύκλιοι για τα μέτρα που θα ληφθούν για την διαδικασία που θα ακολουθείται σε κάθε στάδιο, προκειμένου να μπορούν ανάδοχοι και αναθέτουσες αρχές να προχωρήσουν στις απαραίτητες τροποποιήσεις και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των έργων. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με την υπ’αρ.2040/13-04-2022 επιστολή της προς όλους τους αρμόδιους φορείς με θέμα « Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω της ενεργειακής κρίσης της κρίσης, στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», επισημαίνει τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν από τις Αναθέτουσες Αρχές ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και να συνεχισθεί ομαλά η εκτέλεση των συμβάσεων. Αναμένουμε από το Υπουργείο να απευθύνει με ανάλογο τρόπο κατευθύνσεις προς όλες τις Αναθέτουσες Αρχές και του εμπλεκόμενους φορείς.

Στην παραπάνω κατεύθυνση, της αναζήτησης άμεσων λύσεων, το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει να προτείνει στους αρμόδιους φορείς τα παρακάτω:

  • ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αναθεωρήσεις τιμών ανά άρθρο εργασιών στα δημόσια έργα απαιτεί χρονοβόρες και απαιτητικές (μεγάλου φόρτου εργασίας) διαδικασίες ώστε η επιτροπή διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων να προσδιορίσει συντελεστές αναθεώρησης τιμών για κάθε άρθρο εργασιών από τα εκατοντάδες που υπάρχουν). Ως άμεση λύση και με προσωρινό χαρακτήρα προτείνετε να υιοθετηθεί ο ορισμός ομάδων ομοειδών εργασιών και εν συνεχεία «οριζόντιων» συντελεστών αναθεώρησης τιμών ανά ομάδα ομοειδών εργασιών ο οποίος θα εφαρμόζεται σε όλα τα άρθρα των εν εξελίξει έργων αντίστοιχης ομάδας, με την ανάλογη τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

  • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες των οποίων η ανατίμηση των υλικών δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με την αναθεώρηση τιμών, θα πρέπει να αποζημιώνονται απολογιστικά. Ενδεικτικά Σας αναφέρουμε τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, εργασίες που περιλαμβάνουν οικοδομικό σίδηρο κ.ά.

  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τροποποίηση των συμβάσεων και αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος για την κάλυψη των ανατιμήσεων στις περιπτώσεις που δεν δύνανται να καλυφθούν από τους συντελεστές αναθεώρησης (βλ. άρθρο 132 ν4412/2016).

  • ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Αναπροσαρμογή των Προϋπολογισμών Μελετών των υπό δημοπράτηση Έργων ώστε να συμβαδίζουν με την οικονομική πραγματικότητα.

  • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων των υλικών και της εργασίας. Σε κάποιες, δε, περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο και συμφωνεί ο Ανάδοχος, προσωρινή αναστολή συμβατικών υποχρεώσεων.

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ ζητά άμεση στήριξη και ρύθμιση της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, καθώς μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μία ανακοίνωση υπό τη μορφή δελτίου τύπου από το Υπουργείο Υποδομών ότι θα προωθηθούν θεσμικά παρεμβάσεις προς την επίλυση του ζητήματος. Δεν αρκεί όμως μόνο η πολιτική δέσμευση, αλλά απαιτείται ουσιαστική και επείγουσα παρέμβαση και προγραμματισμός, προκειμένου να γίνει διαχείριση της κρίσης που αντιμετωπίζει ο χώρος των δημοσίων έργων και να μην υπάρξουν μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Συλλίρης

Δημοφιλή Νέα

Videos και Φωτογραφίες από τα εγκαίνια του Αθλητικού Κέντρου
Δελφίνια Πτολεμαΐδας: Φωτογραφίες & video από την καλοκαιρινή επίδειξη Συγχρονισμένης Κολύμβησης σήμερα Πέμπτη, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας
Εγκαίνια του Αθλητικού Κέντρου

Εγκαίνια του Αθλητικού Κέντρου "Ευάγγελος Παντελίδης" την Πέμπτη 30 Ιουνίου


Εγκαίνια του Αθλητικού Κέντρου "Ευάγγελος Παντελίδης" …

Γεωργία Ζεμπιλιάδου στο kozani.tv:
Στιγμές από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Ιούνιος 2022) Κολύμβησης στην Πτολεμαΐδα (video)

Στιγμές από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Ιούνιος 2022) Κολύμβησης στην Πτολεμαΐδα (video)


Στιγμές από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Ιούνιος 2022) Κολύ…

Βίντεο από την καλοκαιρινή γιορτή της Καλλιτεχνικής Συγχρονισμένης Κολύμβησης των Δελφινιών Πτολεμαΐδας (video)
Φαντάζομαι ότι εδώ στα δικά μας...

Φαντάζομαι ότι εδώ στα δικά μας...


Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) κάλεσε τα κε…

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Εορδαίας «Ο Αριστοτέλης»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Εορδαίας «Ο Αριστοτέλης»


Από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Εορδαίας «Αριστ…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα