kalomen834

stimolo BANNER 1

Καλλιόπη Βέττα: «Η υγεία των πολιτών της Π.Ε. Κοζάνης βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς τα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS λόγω της υποστελέχωσης τους»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνάντηση με τις Ενώσεις ιατρών και εργαζομένων και κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης.

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Π.Ε. Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα συναντήθηκε

με την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Ι.Ν.ΔΥ.Μ.) και τον Σύλλογο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης και Κέντρων Υγείας ενώ κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα: «Η υποστελέχωση των νοσοκομείων της Π.Ε. Κοζάνης δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών, ιδίως των παιδιών, και την ασφάλεια των εργαζομένων»

Ειδικότερα, συναντήθηκε με τους κκ. Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και Κωνσταντίνο Στόκκο, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα, αντίστοιχα, της Ε.Ι.Ν.ΔΥ.Μ. και, από πλευράς του Συλλόγου Εργαζομένων, με τον κ. Δημήτρη Κουκουβίκη, Πρόεδρο και τον κ. Στέφανο Καραλιμάνη, Μέλος και Πρόεδρο του Νοσηλευτικού Προσωπικού Δυτικής Μακεδονίας.

Στις δύο συναντήσεις, συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν τα δύο Νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, λόγω και του εξόχως ευαίσθητου θέματος, στις σοβαρότατες ελλείψεις της Παιδιατρικής Κλινικής του Μαμάτσειου.

Αναφέρθηκε, ότι από τις 88 θέσεις που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του Μαμάτσειου έχουν καλυφθεί μόνο 42 ενώ στο Μποδοσάκειο, από τις 62 οργανικές, κατειλημμένες είναι μόνο οι 45. Παράλληλα επισημάνθηκε ότι στις προκηρύξεις που δημοσιεύονται δεν υπάρχει πρόνοια να καλυφθούν τα μεγάλα κενά ενώ, ακόμα και όσες θέσεις προκηρύσσονται, καθίστανται άγονες καθώς υπάρχει γενική απροθυμία του κλάδου να εργαστεί σε απάνθρωπες, εξοντωτικές και αντιεπιστημονικές συνθήκες.

Ειδικότερα, για να καλυφθούν τα κενά στις Κλινικές, γίνονται συνεχώς μετακλήσεις ιδιωτών, ακόμα και συνταξιούχων, ενώ συμμετέχουν τακτικά σε εφημερίες ιατροί από κέντρα υγείας, γεγονός που αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις πρωτοβάθμιες δομές.

Ως εκ τούτου, η υποστελέχωση εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την υγεία των πολιτών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα – άλλα όχι μοναδικό- την Παιδιατρική κλινική του Μαμάτσειου, όπου, αυτή την στιγμή υπηρετεί ένας μόνιμος ιατρός και μια επικουρική, της οποίας η σύμβαση λήγει στο τέλος του έτους, ενώ υπάρχουν 4 κενές οργανικές θέσεις.

Τέλος, στις συζητήσεις επισημάνθηκε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις απομακρύνσεις 45 εργαζομένων τον Σεπτέμβριο του 2021, τέθηκαν πάγια μισθολογικά και θεσμικά αιτήματα, ενώ έγινε ειδική αναφορά στις ελλείψεις σε ιατρικά μηχανήματα καθώς και στη ανυπαρξία ειδικών χειριστών για την πλήρη αξιοποίηση των  υφιστάμενων.

Η Βουλευτής ανέφερε ότι έχει αποδειχτεί πως ο τομέας της Υγείας στην Π.Ε. Κοζάνης, αρχής γενομένης από την πανδημία έως και σήμερα, αποτελεί μια υπόθεση ήσσονος προτεραιότητας για την κυβέρνηση, καθώς οι προχειρότητες, η αδιαφορία και η ολιγωρία συνιστούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Επεσήμανε ότι, στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, της δημογραφικής στασιμότητας και των αυστηρών μηχανισμών υγειονομικής επιτήρησης θα έπρεπε να υπάρχει ειδική μέριμνα για τις δομές της Π.Ε. Κοζάνης, τουναντίον, όμως, παρατηρείται υποστελέχωση και αδιαφορία για την υγεία των πολιτών, που καλύπτεται μόνο από την υπεράνθρωπη διάθεση για προσφορά της μεγάλης πλειοψηφίας των ιατρών και εργαζομένων των δομών.

Τέλος, κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση για το θέμα προς τον Υπουργό Υγείας, ζητώντας άμεση κάλυψη των κενών και πλήρη στελέχωση των οργανογραμμάτων στα νοσοκομεία της Π.Ε. Κοζάνης.

Στην ερώτηση, τίθενται τα εξής ζητήματα:

1.     Πότε και με ποιο τρόπο θα καλύψετε τα οργανικά κενά των Νοσοκομείων της Π.Ε. Κοζάνης;

2.    Ειδικότερα, πως θα προασπίσετε την λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»; Ποιες ενέργειες έχει κάνει η αρμόδια ΥΠΕ για την στελέχωση της κλινικής;

3.     Τι ενέργειες προτίθεστε να κάνετε για την αποκατάσταση των μισθολογικών απολαβών των ιατρών, ώστε να αρθεί η αδικία από τις αντισυνταγματικές μειώσεις του 2012;

4.     Με ποιο τρόπο θα ενισχύσετε τα νοσοκομεία της Π.Ε. Κοζάνης που παρουσιάζουν ελλείψεις σε βασικές υποδομές και μηχανήματα;

 

Η κοινοβουλευτική ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Η υποστελέχωση των νοσοκομείων της Π.Ε. Κοζάνης δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών, ιδίως των παιδιών, και την ασφάλεια των εργαζομένων»

Οι υγειονομικές δομές της Π.Ε. Κοζάνης παρουσιάζουν, με ευθύνη της κυβέρνησης, μεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για την υγεία και την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» παραμένει ακέφαλο εδώ και μήνες, καθώς δεν έχει καλυφθεί ακόμη η θέση του Διοικητή.

Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν, ωστόσο, την υποστελέχωση των κλινικών με το πιο επείγον ζήτημα να αφορά την Παιδιατρική κλινική όπου υπηρετεί ένας μόνιμος ιατρός και μια επικουρική, της οποίας η σύμβαση λήγει στο τέλος του 2022.Αναγκαστικά, για να βγει το πρόγραμμα εφημεριών, χρησιμοποιούνται ιδιώτες ιατροί, ενώ γίνονται μετακλήσεις ιατρών από κοντινά κέντρα υγείας και νοσοκομεία.

Όπως είναι επιστημονικά παραδεκτό, ωστόσο, η νοσηλεία, ειδικά σε ευαίσθητες ηλικίες προϋποθέτει μια ιατρική συνέχεια και επιμελητεία που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από εμβαλωματικές λύσεις και έκτακτες προσθήκες.

Παράλληλα, οι παιδίατροι της κλινικής αναγκάζονται να πραγματοποιούν περισσότερες εφημερίες από τις προβλεπόμενες γεγονός που, εκτός από την παρατυπία, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια τους και την νοσηλεία των παιδιών-ασθενών, ενώ ταυτόχρονα δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των προσωπικών τους υποχρεώσεων.

Το παράδοξο είναι, δε, ότι παρά τις ελλείψεις δεν έχουν προκηρυχθεί, ακόμα και στην πιο πρόσφατη πρόσκληση, οι τέσσερις κενές οργανικές θέσεις παιδιάτρων, την ώρα που είναι γνωστά τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

Η ίδια κατάσταση, ωστόσο, επικρατεί και σε άλλες κλινικές και ειδικότητες. Ενδεικτικά, στο Νοσοκομείο υπάρχουν μόνο δύο αναισθησιολόγοι – με σοβαρή πιθανότητα να αποχωρήσει ο ένας από τους δύο- και ένας στη ΜΕΘ, ενώ το έργο τους επικουρεί κι ένας συνταξιούχος. Επίσης, στην Παθολογική κλινική υπάρχουν δύο μόνιμοι ιατροί σε σύνολο επτά οργανικών θέσεων, ενώ συμπράττει κι ένας ιδιώτης γιατρός.

Στην Ψυχιατρική κλινική υπάρχουν, δε, μόνο δύο γιατροί και 16 κλίνες για όλη τη Δυτική Μακεδονία, στα ΤΕΠ καλύπτονται οι ανάγκες – μιας και αποχώρησε ένας αναισθησιολόγος για το ΕΚΑΒ – από γενικούς ιατρούς και από την πρωτοβάθμια φροντίδα, στην Πνευμονολογική κλινική υπάρχει μόνο ένας διευθυντής και ένας επικουρικός γεγονός που δεν επιτρέπει την σύσταση και τη λειτουργία κλινικής, στη ΜΕΘ υπάρχουν δύο εντατικολόγοι σε σύνολο πέντε οργανικών θέσεων, στην Ουρολογική μια επικουρική και ένας ιδιώτης.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί, περίπου, και στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ΄΄Μποδοσάκειο΄΄ όπου, για παράδειγμα, στην Παθολογική κλινική υπάρχουν δύο κενές οργανικές θέσεις, στην Παιδιατρική συνδράμει ιατρός όμορης περιφερειακής ενότητας, οι αναισθησιολόγοι δεν επαρκούν και, ομοίως, καλούνται ιατροί από γειτονική Π.Ε., στην Ογκολογική υπάρχει ουσιαστικά μόνο ένας γιατρός, ενώ στη ΜΕΘ υπάρχει μόνος ένας μόνιμος ιατρός και ένας που μετακινείται από πρωτοβάθμια δομή.

Συνολικά, από τις 88 θέσεις που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του ΄΄Μαμάτσειου΄΄ έχουν καλυφθεί μόνο 42 ενώ στο Μποδοσάκειο, από τις 62 οργανικές, κατειλημμένες είναι μόνο οι 45.

Επιπρόσθετα, οι μετακινήσεις ιατρών από την πρωτοβάθμια υγεία, δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των δομών οι οποίες αποδυναμώνονται έτι περαιτέρω και δεν επιτελούν το έργο για οποίο προορίζονται.

Παράλληλα, στον τομέα της υγείας, υφίστανται τα γνωστά και κοινά αιτήματα που άπτονται της αποκατάστασης των μισθολογικών απολαβών των ιατρών έπειτα από τις αντισυνταγματικές μειώσεις του 2012, όπως και βέβαια με τους εργαζόμενους που έχουν απομακρυνθεί λόγω του μη εμβολιασμού τους, ενώ παραμένουν τα προβλήματα με την έλλειψη μηχανημάτων και υποδομών π.χ. σε όλη τη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει αιμοδυναμικό, με συνέπεια να έχουμε συνεχώς διακομιδές σε άλλες δομές για στεφανιογραφία, μπαλονάκια και βηματοδότη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος, συνδικαλιστικά όργανα, αλλά και οι πολίτες της περιοχής έχουν επανειλημμένα αναφερθεί στις επικίνδυνες ελλείψεις, στις καθυστερήσεις και τις ανεπάρκειες των τριτοβάθμιων δομών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια βούληση ή πρόθεση για την επίλυση του ζητήματος, σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής αδιαφορίας οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες, καθώς οι ενδιαφερόμενοι ιατροί δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την στελέχωση θέσεων με εξοντωτικές συνθήκες εργασίας, πόσο μάλλον δε, όταν δεν προβλέπεται καμία πριμοδότηση, ενώ μεγάλο ποσοστό υφιστάμενων ιατρών αποχωρούν ή επιδιώκουν να αποχωρήσουν λόγω των επιβαρυντικών .

Επειδή τα μεγάλα κενά στο οργανόγραμμα των νοσοκομείων δημιουργούν μεγάλους κινδύνους για την υγεία των πολιτών, ιδιαιτέρα των παιδιών,

Επειδή οι εργαζόμενοι υφίστανται μεγάλη επιβάρυνση,

Επειδή η Δυτική Μακεδονία, λόγω της βίαιης απολιγνιτοποίησης, θα έπρεπε να έχει ειδική προτεραιότητα στις προκηρύξεις,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  1. Πότε και με ποιο τρόπο θα καλύψετε τα οργανικά κενά των Νοσοκομείων της Π.Ε. Κοζάνης;
  2. Ειδικότερα, πως θα προασπίσετε την λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»; Ποιες ενέργειες έχει κάνει η αρμόδια ΥΠΕ για την στελέχωση της κλινικής;
  3. Τι ενέργειες προτίθεστε να κάνετε για την αποκατάσταση των μισθολογικών απολαβών των ιατρών, ώστε να αρθεί η αδικία από τις αντισυνταγματικές μειώσεις του 2012;
  4. Με ποιο τρόπο θα ενισχύσετε τα νοσοκομεία της Π.Ε. Κοζάνης που παρουσιάζουν ελλείψεις σε βασικές υποδομές και μηχανήματα;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Βέττα Καλλιόπη

Δημοφιλή Νέα

Μεγάλη ένταση και διαπληκτισμοί στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής (video)

Μεγάλη ένταση και διαπληκτισμοί στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής (video)


Μεγάλη ένταση και διαπληκτισμοί στην συνεδρίαση του Τ…

Φθινόπωρο 2022 / Αγρότες Μεσοβούνου Εορδαίας, πρόσωπα σκυθρωπά, βλέμμα γεμάτο προβληματισμό...
Με Μιχαηλίδου και Χατζηπαυλίδη συμμετείχε στο τουρνουά Καστοριάς ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας
Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης:

Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης: "Κανένα σπίτι χωρίς θέρμανση"


Συμμετέχουμε στη σύσκεψη εργατικών σωματείων και άλλω…

Αλλάζουν από το Σάββατο 1 Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας

Αλλάζουν από το Σάββατο 1 Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας


Αλλάζουν από αύριο Σάββατο 1 Οκτωβρίου οι ώρες κοινής η…

LACTATIONLAND το Συμβουλευτικό Κέντρο Θηλασμού στην Κοζάνη από την Διεθνώς Πιστοποιημένη Σύμβουλο Θηλασμού (IBCLC) παιδίατρο Εύη Θώμου
Π. Πέρκα: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ ή ζήτω η επικοινωνία;» (video)

Π. Πέρκα: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ ή ζήτω η επικοινωνία;» (video)


Ας κάνουμε μια αρχή για το καλό του τόπου. Να βάλουμε τη…

Η σιωπή δεν είναι παντοτινή (του Θανάση Σκαμνάκη)

Η σιωπή δεν είναι παντοτινή (του Θανάση Σκαμνάκη)


Καταγράφουμε καθημερινά συμβάντα αυθαιρεσίας, ασύδοτ…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα