pantelidisGIF834pix

artinhouse2

kde834p

Καταγραφές οθόνης26 001

ΔΕΗ - 8 μήνες προσλήψεις 260 ατόμων από τη ΔΛΚΔΜ - αιτήσεις έως και 30.01.2023

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά διακοσίων εξήντα (260) ατόμων για την κάλυψη εποχικών

ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες βάσει του άρθρου 4 του Ν.4643/2019, όπως ισχύει.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 20.01.2023, ημέρα Παρασκευή έως και 30.01.2023, ημέρα Δευτέρα.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδραυπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκειασύμβασης

Αριθμός

Ατόμων

100 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΠΕ

ΜηχανολόγοιΜηχανικοί

8μήνες 1
101 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΠΕ

ΗλεκτρολόγοιΜηχανικοί

8μήνες 1
102 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

8μήνες 10
103 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

8μήνες 10
104 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)

8μήνες 3
105 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων  και  Φορτωτών)

8μήνες 30
106 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

8μήνες 20
107 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ)

8μήνες 2
108 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

ΤεχνίτεςΟρυχείων

8μήνες 15
109 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)

8μήνες 10
110 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)

8μήνες 3
111 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

 Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)

8μήνες 2
112 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

8μήνες 18
113 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

8μήνες 15
114 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Τεχνίτες Ορυχείων

(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)

8μήνες 20
115 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

(Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων)

8μήνες 24
116 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

(Οδηγοί Αυτοκινήτων)

8 μήνες 15
117 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

(Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων)

8 μήνες 20
118 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων

8μήνες 1
119 ΔΛΚΔΜ

Πτολεμαΐδα

(Δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Φύλακες

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθμ. 1 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και το χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου – Δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ’ αριθμ. 1, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr ακολουθώντας τη διαδρομή ΔΕΗ ‘Ομιλος —› Ανθρώπινο Δυναμικό—› Ευκαιρίες Καριέρας —› Προκηρύξεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή   στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ υπόψη κας. Σεβεντεκίδου Βαλασίας (τηλ. επικ. 2463052275) ή Κυριακίδου Αικατερίνης (τηλ. επικ. 2463052251)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 20.01.2023, ημέρα Παρασκευή έως και 30.01.2023, ημέρα Δευτέρα.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Αντώνιος Γ. Νίκου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΔΩ

 

Δημοφιλή Νέα

Τρίτη 21 Μαρτίου | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Τρίτη 21 Μαρτίου | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων


Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Ο Μπάμπης Μαυρίδης, Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Ι.Π.Κοντέλλης από την AgroThessaly 2023, για τις εξελίξεις στον αγροτεχνολογικό τομέα, τα νέα τρακτέρ & παρελκόμενα, τη μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό προγραμμάτων για αγρότες (video ΎπαιθροςTV)
Πολιτιστικός Σύλλογος

Πολιτιστικός Σύλλογος "Βόρειο Πεδίο": Δυο νέες παραστάσεις Ι Η πόρνη από πάνω - Η απολυμένη


Το ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΔΙΟ είναι έτοιμο να παρουσιάσει στο κοινό …

Με εννιά νεκρούς εργάτες και δεκάδες σακατεμένους «θεμελίωσε» ο «αρχιμάστορας» το Φράγμα Πολυφύτου και τη Γέφυρα Σερβίων (του Στέφανου Πράσσου)
Μιχάλης Παπαδόπουλος για σταθμάρχη:

Μιχάλης Παπαδόπουλος για σταθμάρχη: "Πες του να σταματήσει"... (video)


Λάρισα 20 Μαρτίου 2023 - "Πες του να σταματήσει"...

Ο καιρός στην Δυτική Μακεδονία από σήμερα Σάββατο 18 έως και την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
Ξεπουλάνε και το νερό! Θα τους αφήσεις; (Γράφει ο Νίκος Μπογιόπουλος)

Ξεπουλάνε και το νερό! Θα τους αφήσεις; (Γράφει ο Νίκος Μπογιόπουλος)


Η πολιτική τους γυρίζει τον τόπο ένα αιώνα πίσω. Ηταν σ…

Οργάνωση Περιοχής Δ. Μακεδονίας της ΚΝΕ: Εκδηλώσεις σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα

Οργάνωση Περιοχής Δ. Μακεδονίας της ΚΝΕ: Εκδηλώσεις σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα


Οι οργανώσεις της ΚΝΕ της Δυτικής Μακεδονίας διοργανώ…