kalomen834

stimolo BANNER 1

Λαϊκή Ενότητα Εορδαίας: Πολιτική Εκδήλωση στην Πτολεμαΐδα το Σάββατο 21 Ιανουαρίου

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΛΑΕ σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει για τις πολιτικές εξελίξεις, και σε συζήτηση με ενεργούς αγωνιστές και αγωνίστριες της Αριστεράς και του αντιμνημονιακού κινήματος:

Το θέμα της εκδήλωσης είναι «Μπορούμε χωρίς μνημόνια, λιτότητα, ευρώ-Μέτωπο Ανατροπής τώρα».

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου, 7μμ, καφέ Splendor

Θα μιλήσουν

  • Δέσποινα Χαραλαμπίδου, ΠΣ της ΛΑΕ, πρώην βουλεύτρια - πρώην αντιπρόεδρος Βουλής
  • Παναγιώτης Λίλλης,  Επιτροπή Δικαιωμάτων της ΛΑΕ.

Θα χαιρετήσουν

  • οι πρώην βουλεύτριες Γιάννα Γαϊτάνη και Ευγενία Ουζουνίδου

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ περνά μια φάση από­το­μης κα­τάρ­ρευ­σης της πο­λι­τι­κής επιρ­ρο­ής της, λόγω της κοι­νω­νι­κής δυ­σα­ρέ­σκειας, την οποία εντεί­νει η συ­νέ­χι­ση της εφαρ­μο­γής των μνη­μο­νί­ων. Οι δα­νει­στές απο­θρα­συ­νό­με­νοι από την υπο­χω­ρη­τι­κό­τη­τά της κυ­βέρ­νη­σης κα­θυ­στε­ρούν την δεύ­τε­ρη αξιο­λό­γη­ση και έχουν αυ­ξή­σει τις απαι­τή­σεις τους για συ­μπλη­ρω­μα­τι­κό 3ο μνη­μό­νιο και για πρό­σθε­το 4ο μνη­μό­νιο με ακραία μέτρα νέας ερ­γα­σια­κής, ασφα­λι­στι­κής και φο­ρο­λο­γι­κής κα­τε­δά­φι­σης. Παράλληλα η κυβέρνηση δείχνει ότι στην προσπάθειά της να γαντζωθεί στην εξουσία είναι τελείως αδίστακτη, όπως δείχνουν οι προσπάθειες πο­λι­τι­κής επα­να­νο­μι­μο­ποί­η­σης της Χρυ­σής Αυγής (με πρόσφατη τη χθεσινή, με την πλήρη ατιμωρησία και την αστυνομική κάλυψη στο τάγμα εφόδου του Λαγού στο σχολείο του Περάματος).

Η συ­νε­χι­ζό­με­νη αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­ση της ΕΕ και η με­τα­τρο­πή της Ευ­ρω­ζώ­νης σε φυ­λα­κή λι­τό­τη­τας των λαών επι­βε­βαιώ­νει την εκτί­μη­σή μας ότι το δια­μορ­φω­μέ­νο ευ­ρω­σύ­στη­μα δεν μπο­ρεί να με­ταρ­ρυθ­μι­στεί. Αντί­θε­τα πρέ­πει, με τους αγώ­νες των λαών, να ανα­τρα­πεί και να θε­με­λιω­θούν με­τα­ξύ όλων των λαών και χωρών της Ευ­ρώ­πης νέες σχέ­σεις ισό­τι­μης συ­νερ­γα­σί­ας. Αυτό που χρειά­ζε­ται σή­με­ρα είναι μια Αρι­στε­ρά, που θα ηγη­θεί της σύ­γκρου­σης και ρήξης με το ευ­ρω­σύ­στη­μα και δεν θα επι­τρέ­ψει σε αστι­κές δυ­νά­μεις και στην ακρο­δε­ξιά να αξιοποιήσουν την κρίση των εθνικών καπιταλισμών και της ΕΕ προς όφελός τους. Η ΛΑΕ αγω­νί­ζε­ται για την έξοδο από την ευ­ρω­ζώ­νη και τη σύ­γκρου­ση και ρήξη με την ΕΕ . Θα πάρει πρω­το­βου­λί­ες για τη συ­σπεί­ρω­ση τέ­τοιων αρι­στε­ρών και προ­ο­δευ­τι­κών δυ­νά­με­ων σε πα­νευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο.

Εντός συνόρων, η ΛΑΕ θα συ­νε­χί­σει τις ενω­τι­κές της προ­σπά­θειες και σε πο­λι­τι­κό και κινηματικό επί­πε­δο, στα πλαί­σια της στρα­τη­γι­κής της για την δη­μιουρ­γία με­τώ­που. Το πο­λι­τι­κό μέ­τω­πο των αρι­στε­ρών και αντι­μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων είναι ανα­γκαίο όσο ποτέ για την αντι­μνη­μο­νια­κή ανα­τρο­πή που επείγει και είναι πλέον προ­ϋ­πό­θε­ση για την επι­βί­ω­ση του λαού και της χώρας.Το αί­τη­μα για κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων, δια­γρα­φή του δη­μο­σί­ου χρέ­ους αλλά και του ιδιω­τι­κού για τους κοι­νω­νι­κά αδύ­να­μους, η συ­γκρο­τη­μέ­νη έξο­δος από την ευ­ρω­ζώ­νη κι η έκ­δο­ση εθνι­κού νο­μί­σμα­τος , η ανατροπή της λιτότητας με μέτρα ριζικής αναδιανομής υπέρ της εργαζομένων και των φτωχών και την επιβολή «μνημονίου στο κεφάλαιο και τον πλούτο» είναι το δικό μας πρόγραμμα. Η μοναδική θετική διέξοδος από τα μνημόνια και τις αντιλαϊκές πολιτικές θα έρθει από τα αριστερά, και κυρίως από  τη συμμετοχή και τους αγώνες της πληττόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Γι αυτά και άλλα σας καλούμε να συζητήσουμε το Σάββατο 21 Γενάρη, στο καφέ Splendor, στην Πτολεμαΐδα. Με τη συμμετοχή μας να διαμορφώσουμε και στην περιοχή της Εορδαίας, του νομού Κοζάνης -και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας- τους όρους για να ξεπεράσουμε την αδράνεια και τη μοιρολατρία, για να πιστέψουμε και πάλι στην ανατροπή, για την πολιτική και κινηματική αντεπίθεση ενάντια στο μνημονιακό καθεστώς . Σας περιμένουμε!

Δημοφιλή Νέα

Τρίτη 29 Νοεμβρίου | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Τρίτη 29 Νοεμβρίου | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων


Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων www.kozani…

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ναι σε όλα από την παράταξη του Θεόδωρου Καρυπίδη στη «λίστα Κασαπίδη» για τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης για το 2022! (γράφει ο Παναγιώτης Τσαρτσιανίδης)
«OUT OF LINES» by top-sport.gr | Η συνέντευξη του σπουδαίου ποδοσφαιριστή Παντελή Καπετάνου στους Χρήστο Τσαρτσιανίδη και Γιάννη Τοπαλίδη (video)
Όμιλος Αντισφαίρησης Πτολεμαΐδας: Τένις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

Όμιλος Αντισφαίρησης Πτολεμαΐδας: Τένις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο


Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Πτολεμαΐδας, γνωστό και ως&n…

Στις 9 Δεκεμβρίου Λευκή Νύχτα και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας. Μεγάλη συναυλία με τον Κώστα Αγέρη
kozani.tv Δ. Μακεδονία: Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2022 (video)
Ο Παντελής Καπετάνος έρχεται στο «OUT OF LINES» by top-sport.gr και μιλάει στους Χ. Τσαρτσιανίδη & Γ. Τοπαλίδη - Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στις 21:00! (Trailer)
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 14η Διεθνή Κολυμβητική Συνάντηση ΑμεΑ στην Πτολεμαΐδα (φωτογραφίες)

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα