kalomen834

stimolo BANNER 1

Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας: Συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η Ομοσπονδία μας είχε στις 07-2-2017 συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Όλγα Γεροβασίλη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου

κ. Γρηγόρη Θεοδωράκη, θέτοντας υπόψη τους, τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Έγινε εκτενής συζήτηση και διάλογος, παρουσία αντιπροσώπων ΔΣ πρωτοβαθμίων, στα εξής ζητήματα:

 

  1. Επιλογή 7 Συντονιστών από το ΑΣΕΠ

Η προσωρινή  τοποθέτηση των ασκούντων έγινε τον Φλεβάρη του 2015,η δε προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων αυτών έγινε τον Ιανουάριο  του 2016 και η πρωτοφανής καθυστέρηση επιλογής, συμπαρασύρει όλη την διαδικασία των κρίσεων όλων των προϊσταμένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Γενικοί Διευθυντές , Διευθυντές και Τμηματάρχες ) και δημιουργεί σωρεία προβλημάτων. Εκθέσαμε την επιτακτική ανάγκη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, καθώς η αυθαιρεσία κάποιων ασκούντων χρέη συντονιστή που δρουν χωρίς έλεγχο,  έχει λάβει διαστάσεις και η καταπάτηση του Υπαλληλικού κώδικα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη με τοποθετήσεις-αναπληρώσεις προϊστάμενων, μετακινήσεις, παράλληλα καθήκοντα, αθέμιτα προβαδίσματα κτλ.

Η Υπουργός συμφώνησε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ότι γνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν και στο βαθμό που  αναλογεί στις αρμοδιότητες της, θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί. Επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι ήδη έτοιμη  η μεθοδολογία για την δομημένη συνέντευξη των Γενικών Διευθυντών και ολοκληρώνεται και όλο το πλαίσιο.

2) Οργανογράμματα ηλεκτρονικά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Για το θέμα των οργανογραμμάτων, της αξιολόγησης των δομών των Α.Δ. και των αρμοδιοτήτων τους όπως και της πιλοτικής εφαρμογής (μέσω του e-goal setting που αποτελεί εργαλείο για την παρακολούθηση της στοχοθεσίας ,του ελέγχου ,της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας στην λειτουργία των δομών της δημόσιας διοίκησης ,σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 4369/2016),εκφράσαμε την άποψη μας ότι οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις είναι στα πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, που υπηρετούν και συνεχίζουν πιστά, την λογική του ευέλικτου επιτελικού ιδιωτικοποιημένου κράτους. Εκσυγχρονισμός συν τοις άλλοις με φθαρμένα εργαλεία δεν μπορεί να φέρει σοβαρά αποτελέσματα.

 Η Υπουργός δεν συμφώνησε και  μας ενημέρωσε ότι  θα προχωρήσει άμεσα τα οργανογράμματα, μέχρι το τέλος του μήνα ,παράλληλα με την αξιολόγηση των Υπουργείων και των υπολοίπων φορέων. Δεν θα δοθούν αναβολές και οι διοικήσεις θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες .

3) Αξιολόγηση Προσωπικού ν.4369/16

        Στο ζήτημα των  αξιολογήσεων του προσωπικού καταθέσαμε τις διαφωνίες μας και αναφέραμε   

        τον προσχηματικό χαρακτήρα της διαδικασίας που φέρνει από το παράθυρο διακρίσεις και  

        κατηγοριοποιήσεις υπαλλήλων και δημιουργεί πιθανές δεξαμενές μετακινούμενων η και  

        απολυμένων στο μέλλον.

Η Υπουργός δεν συμφώνησε με τις θέσεις μας, κατανοώντας την καχυποψία μας ,αλλά τόνισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι  να μην γίνουν απολύσεις και μας διαβεβαίωσε περί αυτού.

4) Κινητικότητα  

Για τα προβλήματα με τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4440/16 για την Κινητικότητα και τις εκκρεμείς υποθέσεις , μας ενημέρωσε ότι θα λυθεί το θέμα σύντομα και για τα ζητήματα από κλάδο σε κλάδο, κατηγορία κτλ , με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή. Εμείς τονίσαμε ωστόσο την αντίθεση μας στον Νόμο που με τους περιορισμούς που θέτει, το μόνο κομμάτι που θα λειτουργήσει και το πιο αντιδραστικό, θα είναι οι αναγκαστικές αποσπάσεις των υπαλλήλων.

 

5) Μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων των κατηγοριών ΔΕ και Υ.Ε

Τονίσαμε ότι η μισθολογική ωρίμανση όλων των υπαλλήλων ανεξαρτήτως κατηγορίας πρέπει να είναι ενιαία για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς διακρίσεις, όπως ίσχυε  στο παρελθόν. Η χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου για τις κατηγορίες Δ.Ε και Υ.Ε κάθε τρία (3) χρόνια και όχι κάθε δύο ( 2 ) που είναι για τις κατηγορίες Τ.Ε και Π.Ε , έρχεται να επιβαρύνει ακόμη πιο πολύ την οικονομική κατάσταση αυτών των συναδέλφων που σήμερα καλύπτουν  σχεδόν το 50% των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  . Ζητάμε την άρση αυτής της αδικίας και δεν συναινούμε σε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων.

Η απάντηση της Υπουργού ήταν ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα της συγκεκριμένης αδικίας αλλά λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας δεν υπάρχουν περιθώρια μισθολογικών αυξήσεων.

6) Νομική Υπηρεσία στον Οργανισμό κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θεωρούμε αναγκαία και προτείναμε την δημιουργία  Νομικής Υπηρεσίας, για να παρέχει  νομική

στήριξη σε πάρα πολλά εξειδικευμένα θέματα  που χειρίζονται οι συνάδελφοι .

  Μας ενημέρωσε ότι  η πρότασή μας  μπορεί να συζητηθεί μεταγενέστερα,όπως και οτιδήποτε νέο

  δεδομένο καθώς οι οργανισμοί θα έχουν την δυνατότητα ευελιξίας.

7) Πειθαρχικά Συμβούλια

Τονίσαμε την αναγκαιότητα της λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων στις έδρες των Α.Δ για πρακτικούς λόγους ,ίσης μεταχείρισης. Μας απάντησε ότι είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε εκτενέστερα.

8) Δυνατότητα επιστροφής όλων των μεταταχθέντων συναδέλφων με διαθεσιμότητα στις υπηρεσίες που υπηρετούσαν

Τονίσαμε την αδικία, της μη δυνατότητας επιστροφής όσων συναδέλφων προέρχονται από διαθεσιμότητα, που μετατάχθηκαν αναγκαστικά σε πολλούς φορείς του Δημοσίου όπως και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η απάντηση της Υπουργού ήταν ότι αυτό μπορεί να γίνει πλέον μόνο με την διαδικασία της κινητικότητας όταν εφαρμοστεί και με τις προϋποθέσεις που θέτει.

9) Ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών

 Τονίσαμε την αναγκαιότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού στις δασικές υπηρεσίες και τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πέρα των άλλων σήμερα οι υπηρεσίες μας ,με τους δασικούς χάρτες και την έλλειψη προσωπικού.

 10) Στελέχωση Διευθύνσεων Μετανάστευσης  και Αστικής Κατάστασης  και ΥΔΕ

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών στις Διευθύνσεις Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης των Α.Δ. και στις οικονομικές υπηρεσίες θα πολλαπλασιάσει τον όγκο δουλειάς και αυτό πρέπει να καλυφθεί με νέες προσλήψεις προσωπικού ή με εθελούσιες μετατάξεις. Τονίσαμε ότι η σχέση προσωπικού–αρμοδιοτήτων στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι δυσανάλογη παρότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες είναι από τις πιο ποιοτικές στο δημόσιο, αναπόφευκτα όμως οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν στο κόκκινο.

Η Υπουργός αναγνωρίζει μεν το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί αλλά δεν μπορεί να δώσει κάποια δέσμευση για την επίλυσή του. Βλέπετε  το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας προκύπτει πάλι μπροστά μας.

11) Αναμόρφωση Καλλικράτη-Αναγνώριση σπουδών 5 ετούς φοίτησης

Για το θέμα της Επιτροπής αναμόρφωσης του Καλλικράτη στο ΥΠΕΣ και του ότι δεν συμμετέχουμε στην αρμόδια επιτροπή, χωρίς δικιά μας ευθύνη, μας ενημέρωσε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες της και συμφωνεί στο άνοιγμα μιας γενικότερης συζήτησης που θα λαμβάνει υπόψη της την νησιωτικότητα, τις απομακρυσμένες περιοχές, τις παραμεθόριες περιοχές κτλ.

Για το θέμα της μισθολογικής εξέλιξης των αποφοίτων 5 ετούς φοίτησης, ότι είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποια φάση, όπως και για το ζήτημα ειδικότερα των πριμοδοτήσεων κάποιων κατηγοριών.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να παλεύει για την βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και θα κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται. Οι συναντήσεις όμως αυτού του επιπέδου, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν, ότι φέρνουν αποτελέσματα μόνο όταν υπάρχει πολιτική βούληση για ουσιαστική και αμφίδρομη επικοινωνία  πριν την ψήφιση των νόμων, γιατί εκ των υστέρων, τείνουν να έχουν συνήθως χαρακτήρα αλμανάκ.

 

 

  

Δημοφιλή Νέα

Α'2 Γυναικών Μπάσκετ: Έβδομη αγωνιστική για Λασσάνη Κοζάνης και Απόλλων Πτολεμαΐδας - Το πρόγραμμα
Ο πρόεδρος της κοινότητας Ποντοκώμης Γιώργος Πηλιανίδης στο kozani.tv: Μεγάλες καθυστερήσεις στις υποδομές στη Νέα Ποντοκώμη, καμιά ουσιαστική εξέλιξη στους πυλώνες υψηλής τάσης, μεγάλος κίνδυνος απαξίωσης. Ο δήμος Κοζάνης πρέπει να κάνει περισσότερα!
Γραμμάτια...

Γραμμάτια...


Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου.

Την δική του Τράπεζα Αίματος απέκτησε ο Όμιλος Τένις Πτολεμαΐδας

Την δική του Τράπεζα Αίματος απέκτησε ο Όμιλος Τένις Πτολεμαΐδας


Την δική του Τράπεζα Αίματος απέκτησε ο Όμιλος Τένις Π…

Όμιλος Αντισφαίρησης Πτολεμαΐδας: Τένις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

Όμιλος Αντισφαίρησης Πτολεμαΐδας: Τένις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο


Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Πτολεμαΐδας, γνωστό και ως&n…

Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Κοζάνης:
Ο Παντελής Καπετάνος έρχεται στο «OUT OF LINES» by top-sport.gr και μιλάει στους Χ. Τσαρτσιανίδη & Γ. Τοπαλίδη - Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στις 21:00! (Trailer)
Βόλεϊ ΕΣΠΕΜ: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου σε Β' Εθνική Γυναικών, Κ20 & Κ18 Κοριτσιών και Κ21 Αγοριών για τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα