pantelidisGIF834pix

artinhouse2

kde834p

Καταγραφές οθόνης26 001

Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας: Συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η Ομοσπονδία μας είχε στις 07-2-2017 συνάντηση με την Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Όλγα Γεροβασίλη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου

κ. Γρηγόρη Θεοδωράκη, θέτοντας υπόψη τους, τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Έγινε εκτενής συζήτηση και διάλογος, παρουσία αντιπροσώπων ΔΣ πρωτοβαθμίων, στα εξής ζητήματα:

 

  1. Επιλογή 7 Συντονιστών από το ΑΣΕΠ

Η προσωρινή  τοποθέτηση των ασκούντων έγινε τον Φλεβάρη του 2015,η δε προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων αυτών έγινε τον Ιανουάριο  του 2016 και η πρωτοφανής καθυστέρηση επιλογής, συμπαρασύρει όλη την διαδικασία των κρίσεων όλων των προϊσταμένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Γενικοί Διευθυντές , Διευθυντές και Τμηματάρχες ) και δημιουργεί σωρεία προβλημάτων. Εκθέσαμε την επιτακτική ανάγκη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, καθώς η αυθαιρεσία κάποιων ασκούντων χρέη συντονιστή που δρουν χωρίς έλεγχο,  έχει λάβει διαστάσεις και η καταπάτηση του Υπαλληλικού κώδικα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη με τοποθετήσεις-αναπληρώσεις προϊστάμενων, μετακινήσεις, παράλληλα καθήκοντα, αθέμιτα προβαδίσματα κτλ.

Η Υπουργός συμφώνησε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ότι γνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν και στο βαθμό που  αναλογεί στις αρμοδιότητες της, θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί. Επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι ήδη έτοιμη  η μεθοδολογία για την δομημένη συνέντευξη των Γενικών Διευθυντών και ολοκληρώνεται και όλο το πλαίσιο.

2) Οργανογράμματα ηλεκτρονικά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Για το θέμα των οργανογραμμάτων, της αξιολόγησης των δομών των Α.Δ. και των αρμοδιοτήτων τους όπως και της πιλοτικής εφαρμογής (μέσω του e-goal setting που αποτελεί εργαλείο για την παρακολούθηση της στοχοθεσίας ,του ελέγχου ,της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας στην λειτουργία των δομών της δημόσιας διοίκησης ,σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 4369/2016),εκφράσαμε την άποψη μας ότι οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις είναι στα πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, που υπηρετούν και συνεχίζουν πιστά, την λογική του ευέλικτου επιτελικού ιδιωτικοποιημένου κράτους. Εκσυγχρονισμός συν τοις άλλοις με φθαρμένα εργαλεία δεν μπορεί να φέρει σοβαρά αποτελέσματα.

 Η Υπουργός δεν συμφώνησε και  μας ενημέρωσε ότι  θα προχωρήσει άμεσα τα οργανογράμματα, μέχρι το τέλος του μήνα ,παράλληλα με την αξιολόγηση των Υπουργείων και των υπολοίπων φορέων. Δεν θα δοθούν αναβολές και οι διοικήσεις θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες .

3) Αξιολόγηση Προσωπικού ν.4369/16

        Στο ζήτημα των  αξιολογήσεων του προσωπικού καταθέσαμε τις διαφωνίες μας και αναφέραμε   

        τον προσχηματικό χαρακτήρα της διαδικασίας που φέρνει από το παράθυρο διακρίσεις και  

        κατηγοριοποιήσεις υπαλλήλων και δημιουργεί πιθανές δεξαμενές μετακινούμενων η και  

        απολυμένων στο μέλλον.

Η Υπουργός δεν συμφώνησε με τις θέσεις μας, κατανοώντας την καχυποψία μας ,αλλά τόνισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι  να μην γίνουν απολύσεις και μας διαβεβαίωσε περί αυτού.

4) Κινητικότητα  

Για τα προβλήματα με τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4440/16 για την Κινητικότητα και τις εκκρεμείς υποθέσεις , μας ενημέρωσε ότι θα λυθεί το θέμα σύντομα και για τα ζητήματα από κλάδο σε κλάδο, κατηγορία κτλ , με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή. Εμείς τονίσαμε ωστόσο την αντίθεση μας στον Νόμο που με τους περιορισμούς που θέτει, το μόνο κομμάτι που θα λειτουργήσει και το πιο αντιδραστικό, θα είναι οι αναγκαστικές αποσπάσεις των υπαλλήλων.

 

5) Μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων των κατηγοριών ΔΕ και Υ.Ε

Τονίσαμε ότι η μισθολογική ωρίμανση όλων των υπαλλήλων ανεξαρτήτως κατηγορίας πρέπει να είναι ενιαία για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς διακρίσεις, όπως ίσχυε  στο παρελθόν. Η χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου για τις κατηγορίες Δ.Ε και Υ.Ε κάθε τρία (3) χρόνια και όχι κάθε δύο ( 2 ) που είναι για τις κατηγορίες Τ.Ε και Π.Ε , έρχεται να επιβαρύνει ακόμη πιο πολύ την οικονομική κατάσταση αυτών των συναδέλφων που σήμερα καλύπτουν  σχεδόν το 50% των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  . Ζητάμε την άρση αυτής της αδικίας και δεν συναινούμε σε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων.

Η απάντηση της Υπουργού ήταν ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα της συγκεκριμένης αδικίας αλλά λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας δεν υπάρχουν περιθώρια μισθολογικών αυξήσεων.

6) Νομική Υπηρεσία στον Οργανισμό κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θεωρούμε αναγκαία και προτείναμε την δημιουργία  Νομικής Υπηρεσίας, για να παρέχει  νομική

στήριξη σε πάρα πολλά εξειδικευμένα θέματα  που χειρίζονται οι συνάδελφοι .

  Μας ενημέρωσε ότι  η πρότασή μας  μπορεί να συζητηθεί μεταγενέστερα,όπως και οτιδήποτε νέο

  δεδομένο καθώς οι οργανισμοί θα έχουν την δυνατότητα ευελιξίας.

7) Πειθαρχικά Συμβούλια

Τονίσαμε την αναγκαιότητα της λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων στις έδρες των Α.Δ για πρακτικούς λόγους ,ίσης μεταχείρισης. Μας απάντησε ότι είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε εκτενέστερα.

8) Δυνατότητα επιστροφής όλων των μεταταχθέντων συναδέλφων με διαθεσιμότητα στις υπηρεσίες που υπηρετούσαν

Τονίσαμε την αδικία, της μη δυνατότητας επιστροφής όσων συναδέλφων προέρχονται από διαθεσιμότητα, που μετατάχθηκαν αναγκαστικά σε πολλούς φορείς του Δημοσίου όπως και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η απάντηση της Υπουργού ήταν ότι αυτό μπορεί να γίνει πλέον μόνο με την διαδικασία της κινητικότητας όταν εφαρμοστεί και με τις προϋποθέσεις που θέτει.

9) Ενίσχυση των Δασικών Υπηρεσιών

 Τονίσαμε την αναγκαιότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού στις δασικές υπηρεσίες και τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πέρα των άλλων σήμερα οι υπηρεσίες μας ,με τους δασικούς χάρτες και την έλλειψη προσωπικού.

 10) Στελέχωση Διευθύνσεων Μετανάστευσης  και Αστικής Κατάστασης  και ΥΔΕ

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών στις Διευθύνσεις Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης των Α.Δ. και στις οικονομικές υπηρεσίες θα πολλαπλασιάσει τον όγκο δουλειάς και αυτό πρέπει να καλυφθεί με νέες προσλήψεις προσωπικού ή με εθελούσιες μετατάξεις. Τονίσαμε ότι η σχέση προσωπικού–αρμοδιοτήτων στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι δυσανάλογη παρότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες είναι από τις πιο ποιοτικές στο δημόσιο, αναπόφευκτα όμως οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν στο κόκκινο.

Η Υπουργός αναγνωρίζει μεν το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί αλλά δεν μπορεί να δώσει κάποια δέσμευση για την επίλυσή του. Βλέπετε  το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας προκύπτει πάλι μπροστά μας.

11) Αναμόρφωση Καλλικράτη-Αναγνώριση σπουδών 5 ετούς φοίτησης

Για το θέμα της Επιτροπής αναμόρφωσης του Καλλικράτη στο ΥΠΕΣ και του ότι δεν συμμετέχουμε στην αρμόδια επιτροπή, χωρίς δικιά μας ευθύνη, μας ενημέρωσε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες της και συμφωνεί στο άνοιγμα μιας γενικότερης συζήτησης που θα λαμβάνει υπόψη της την νησιωτικότητα, τις απομακρυσμένες περιοχές, τις παραμεθόριες περιοχές κτλ.

Για το θέμα της μισθολογικής εξέλιξης των αποφοίτων 5 ετούς φοίτησης, ότι είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποια φάση, όπως και για το ζήτημα ειδικότερα των πριμοδοτήσεων κάποιων κατηγοριών.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να παλεύει για την βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και θα κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται. Οι συναντήσεις όμως αυτού του επιπέδου, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν, ότι φέρνουν αποτελέσματα μόνο όταν υπάρχει πολιτική βούληση για ουσιαστική και αμφίδρομη επικοινωνία  πριν την ψήφιση των νόμων, γιατί εκ των υστέρων, τείνουν να έχουν συνήθως χαρακτήρα αλμανάκ.

 

 

  

Δημοφιλή Νέα

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων


Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Κινητοποίηση στο Βέρμιο το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου κατά των ανεμογεννητριών από τις συλλογικότητες ΕΟΡΔΑΙΑ SOS, SOS ΒΕΡΜΙΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SOS και ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕ
video και φωτογραφίες από την παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Στέφανο Πράσσο στην Π.Ε. Κοζάνης
Στις Κοινότητες Μεσοβούνου και Πύργων του Δήμου Εορδαίας ο Μιχάλης Παπαδόπουλος:
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας: ΝΗΜΑΤΑ - γιορτή σε εποχές - Πρόγραμμα
Καραμπόλα τριών οχημάτων στον δρόμο από Βέροια προς Κοζάνη (ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη)

Καραμπόλα τριών οχημάτων στον δρόμο από Βέροια προς Κοζάνη (ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη)


Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε τις πρώτες πρω…

Τοπική διοίκηση προστάτης της δημόσιας υγείας ή ντίλερ των ιδιωτών; (του Δημήτρη Παπαδόπουλου - Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο Εορδαίας)
Λαϊκή Συσπείρωση: