pantelidisGIF834pix

artinhouse2

kde834p

Καταγραφές οθόνης26 001

Ο Μάνος Χατζιδάκις και Δυο κείμενα, με διαφορά 130 ετών για... τη «βαριά(;!) τουριστική βιομηχανία» της χώρας...

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Γιατί, να πούμε την αλήθεια, η αφελής υπενθύμιση της εκ παραδόσεως αρετής μας και της παραδοσιακής γραφικής ιδιοτυπίας μας, αν δεν προκαλεί θυμηδία, τουλάχιστον ενισχύει

τον τουρισμό, είναι εμπορεύσιμη, που λένε, και στοχεύει στο να ενισχύσει το εθνικό μας φρόνημα. Άλλο, αν με το εμπόριο του γραφικού εκπορνεύετεαι η εθνική μας ευαισθησία και με την συνεχή πλύση εγκεφάλου περί του εθνικού, διαβρώνεται η ψυχικότητά μας και η πνευματική αντοχή μας.

[…] Το γραφικό υπήρξεν απαραίτητο. Με μόνη διαφορά, πως δεν επρόφθασε να γίνει ουσία και να ξεπεραστεί μέσ’ από διεργασίες πνευματικές. Άρχισε ο τουρισμός, η καλοπέραση και το εμπόριο. Υποχρεωθήκαμε να φορέσουμε τις εθνικές στολές και να χορέψουμε τον Καλαματιανό για Γάλλους, Άγγλους και Γερμανούς. Να φωτογραφηθούμε με σπασμένες κολώνες και να μιλήσουμε αρχαία σε αγγλική μετάφραση. 

[...] Κείνο που νιώθω σίγουρα μέσα μου είναι μια φυσική απέχθεια σ’ ό,τι χρειάζεται παράσταση, σε ό,τι γραφικό. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνήθειες του πατέρα μου και των λοιπών συγγενών, παρά μόνο στο ποσοστό που συντηρούνται μέσα μου και μ’ εξυπηρετούν στο σήμερα. Κι αν αυτό που περιέχω είναι μια ένδειξη ελληνικής παράδοσης, τότε καλώς να υπάρξει. Γιατί δεν μ’ αρέσει να παριστάνω τον πολύ Έλληνα. Θέλω να είμαι όσο είμαι. Καιρός είναι η έννοια Έλληνας να δώσει τη θέση της στην έννοια άνθρωπος. Και τότες πιστεύω πως θα συνδεθούμε με μια πιο βαθιά παράδοση που, κατά σύμπτωση, είναι κι αυτή γνησίως ελληνική»

Από το βιβλίο “Ο καθρέφτης και το μαχαίρι”
***

Στη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας βρέθηκε έγγραφο - «εγκύκλιος διαταγή», του Αστυνόμου της Περιφέρειας Εμμ. Λαγουδάκη με ημερομηνία 3-12-1883, που αναφέρεται στις πλέον εξωφρενικές και παράλογες «διατάξεις».

1. ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΟΥ

Εγκύκλιος-διαταγή

Εν Δημητσάνα τη 3/12/1883

Προς απάσας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχους της υπ' εμέ Αστυνομικής Περιφερείας και πάσης της εντεύθεν και εκείθεν δικαιοδοσίας μου της εγχωρίου ταύτης πόλεως Δημητσάνας.

Άρθρον 1ον: Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο, Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου 1883, κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης πόλεως.

Άρθρον 2ον: Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα δυνάμενα να προσβάλλουν την εχγωρίαν αιδώ.

Άρθρον 3ον: Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και πτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπο-γύναικων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελούμενην ενταύθα πανήγυριν.

Άρθρον 4ον: Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

Άρθρον 5ον: Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πώς είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν καθαριότητα, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών των και των μέτρων των, προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 5 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 72 του Ποινικού Νόμου Περί Βλάβης Ηθών και Τιμής.

Άρθρον 6ον: Απαγορεύεται το πλύσιμο τη θαλάσση (σημ. μεταφραστή: η Δημητσάνα, ως γνωστόν, απέχει πολλά χιλιόμετρα από την θάλασσα). Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρωνεις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκεια της εορτής.  Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης, παρά τας θάλασσας, αμφοτέρων των γενών, προς αποφυγήν ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Άρθρον 7ον: Όσοι παρ’ εμού αφθώσιν και των οργάνων μου συλλαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.

Άρθρον 8ον: Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεων παίδων, ως και υπό βατήρος ελεύνοντος προ των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδων ψιτ ψιτ ψιτ όπισθεν θήλεου τινός, οι πόδες ηστόχησαν και δεν πάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης, και ας είναι και άλλην ημέραν θα τιμωρηθώσι δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εντός τάξεως οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου.

Άρθρον 9ον: Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω, πλην των λεσχών, την δύσιν του ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές αμά τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην αβδηρίτων κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν τη μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Άρθρον 10ον: Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.

Άρθρον 11ον: Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις της ρινός.

Άρθρον 12ον: Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων αφεδρωνοκρουσιών.

Άρθρον τελευταίον: Περί την μεσημβρίαν ψαλήσσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπορου, ποδάγρας κλπ. Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα.

Εν Δημητσάνα τη 3/12/1883

Ο Αστυνομικός Διοικητής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

Υπενωμοτάρχης

 ***

2. Δήμαρχος Οινουσσών, Ευάγγελος Αγγελάκος προς κατοίκους: Ντυθείτε, πλυθείτε, ξυριστείτε, έρχεται!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

«Ναυτιλίας έρεισμα, κλειναί Οινούσσαι, δαιμόνιαι νήσοι»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΟ EUROPA 2 - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΝΟΥΣΣΑ

Στις 8/10/2013 και από τις 14.00 έως τις 23.00 το κρουαζιερόπλοιο EUROPA 2 της γερμανικής εταιρείας HAPAG LLOYD θα πιάσει στην Εγνούσσα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας έχουμε τέτοιαν επίσκεψη. Από πλευράς της εταιρείας, αυτή είναι μια δοκιμαστική επίσκεψη. Αν οι επισκέπτες μείνουν ευχαριστημένοι, θα ακολουθήσουν και άλλες. Αν όχι, δεν θα μπει στο πρόγραμμά της και δεν πρόκειται να επαναληφθεί και ο τόπος θα ζημειώσει. Αν αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία, οι συνέπειες μπορεί να μας είναι σημαντικές και επωφελείς. Αν όχι, εμείς οι ίδιοι θα είμαστε υπεύθυνοι και άξιοι της μοίρας μας. Κανείς δεν μας χρωστάει τίποτα. Το βιος μας το κερδίζουμε μόνοι μας. Η ανάπτυξη δημιουργείται, δεν έρχεται από μόνη της. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μπούμε σε μόνιμο προορισμό της εταιρείας/πλοίου/πλοίων.

Οι εντυπώσεις που θα αφήσει στους επισκέπτες ο κάθε ένας από τους κατοίκους μας θα καθορίσουν και αυτές την ανάπτυξη και το μέλλον των σημερινών νέων και των μελλοντικών γενεών της Εγνούσσας. Πρέπει να κάνουμε το νησί μας ελκυστικό και ως άνθρωποι, Δηλαδή να μην επαφιώμεθα μόνον στα φυσικά κάλλη του νησιού. Πρέπει να κερδίσουμε τις ψυχές των επισκεπτών ειδάλλως θα χάσουμε μια για πάντα τους περιηγητές. Και δεν θα χάσουμε μόνον αυτούς αλλά -και το σπουδαιότερο- τους πλείστους άλλους που θα μπορούσαν να μας επισκεφθούν. Ή θα επιτύχουμε ή θα αποτύχουμε. Από μας, -τον κάθε έναν από μας-, εξαρτάται. Οι άνθρωποι θα κερδίσουν την «μάχη», όχι η φύσις από μόνη της.

Γι' αυτό καλούμαστε όλοι μαζί να συμμετέχουμε με αλληλεγγύη και μεράκι για το αγαπημένο μας νησί. Πρέπει να φροντίσουμε:

Καθαριότητα (όλου του νησιού γενικώς και όχι μόνο του οικισμού): Όλοι να φροντίσουμε την γειτονιά μας, αλλά και όλο το νησί μας, και να συμβάλουμε στην αποκομιδή σκουπιδιών, πεταμένων αντικειμένων, μπαζών, κλπ., που δημιουργούν άσχημη εικόνα και αποτρέπουν τον τουρίστα να ξανάρθει..

Εμφάνισις προσώπων και υπηρεσιών: Επιμελημένη (ξυρισμένοι, καθαροί και ευπρεπώς ενδεδυμένοι). Χαμόγελο! Καλημέρα! Φιλοξενία! Εξυπηρέτησις! Προθυμία! Ζεστασιά!

Εμφάνισις χωριού: Να δώσει την εικόνα ενός ζωντανού και περιποιημένου χωριού, με παρουσία ανθρώπων, παιδιών, κινητικότητα. Όχι «νεκρόπολις». Όχι «νεκροταφείο». Όχι «ερημούπολις»! Υποδοχή των επιβατών εκ μέρους του Δήμου: (Προσωπικό, Δημοτικοί Σύμβουλοι και ιδιώτες). Σ' ένα τραπεζάκι υποδοχής, πλησίον αυτού της εταιρείας/πλοίου επί της παραλίας, και να τους δοθεί αναμνηστικό, φυλλάδιο, απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις των επιβατών για το νησί (γνώσεις γερμανικής /αγγλικής).

Περιηγήσεις: Οργάνωσις από ιδιώτες/καθηγητές περιηγήσεων και ξενάγησις (γνώσις αγγλικής/γερμανικής), η οποία να περιλαμβάνει την ιστορία του νησιού. Πλατεία Ναυτοσύνης, Ναυτικό Μουσείο, Ζέπαγας Σχολεία/Οιχοτροφείο/ΑΕΝ, αθλητικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακά σπίτια, Στάδιο - Αμφιθέατρο, παραλίες, Μοναστήρι, περιφερειακός γύρος του νησιού με σχολιασμό ιστορικό και φυσιολατρικό, Μονάδα αφαλάτωσης, Ακρόπολις, Λιμνοδεξαμενή, Αγιος Νικόλαος, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου, Φαρμακείο, Ιατρείο, κλπ.

Πηγή: Αριστερά και πολιτική

Δημοφιλή Νέα

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων


Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Super Market
Σημαντική ημερίδα στο Λέχοβο την Κυριακή 29 Ιανουαρίου | ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Α'2 Γυναικών Μπάσκετ: Ολύμπια Λάρισας - Απόλλων Πτολεμαΐδας 54-57

Α'2 Γυναικών Μπάσκετ: Ολύμπια Λάρισας - Απόλλων Πτολεμαΐδας 54-57


 Την πρώτη εκτός έδρας νίκη του σημείωσε ο ΑΠΟΛΛΩΝΑ…

ΔΕΗ - 8 μήνες προσλήψεις 260 ατόμων από τη  ΔΛΚΔΜ - αιτήσεις έως και 30.01.2023

ΔΕΗ - 8 μήνες προσλήψεις 260 ατόμων από τη ΔΛΚΔΜ - αιτήσεις έως και 30.01.2023


ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά διακοσίων εξήντ…

Ο καιρός στην Δυτική Μακεδονίαs σήμερα Πέμπτη 26 Ιανουαρίου (video)

Ο καιρός στην Δυτική Μακεδονίαs σήμερα Πέμπτη 26 Ιανουαρίου (video)


Ο καιρός στην Δυτική Μακεδονία αύριο Πέμπτη 26 Ιανουαρί…

"Ξέρεις κάτι, η Ελλάδα πεθαίνει" ... (video)


"Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. …

ΠΑΣΑΣ - ΔΕΗ: Όλοι στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

ΠΑΣΑΣ - ΔΕΗ: Όλοι στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας


Ο Σύλλογός μας συμμετέχει στην κινητοποίηση που οργαν…