stimolo BANNER 1

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στηρίζουν με υπογραφές τους Ευρωπαίοι δήμαρχοι λιγνιτικών περιοχών, μεταξύ τους ο Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και η ΓΣΕΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τη Δημιουργία Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης  στο πλαίσιο της  αναθεώρησης της οδηγίας για το  Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων

του θερμοκηπίου (ΕΣΕΔΕ) ζητούν με κοινή τους  επιστολή, δήμαρχοι περιοχών με μεγάλη εξάρτηση από τον λιγνίτη και τον λιθάνθρακα από 3 χώρες της Ευρώπης αλλά και δύο πρόεδροι σωματείων εργαζομένων, έπειτα από  πρωτοβουλία του Δημάρχου Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, την Επιστολή συνυπογράφουν οι Δήμοι  Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου, Φλώρινας, Μεγαλόπολης, Rovinari Ρουμανίας, Horní Jiřetín Τσεχίας, Trojanovice Τσεχίας, η  ΓΣΕΕ και η  ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ζητώντας τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα στηρίξει τις τοπικές οικονομίες και τους εργαζόμενους περιοχών σε όλη την Ευρώπη που θα πληγούν περισσότερο από τη δρομολογημένη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Η επιστολή, που απευθύνεται στους Υπουργούς Περιβάλλοντος των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Επίτροπο Ενέργειας και Δράσης ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στα Μέλη των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των Κρατών Μελών στις Βρυξέλλες έρχεται σε ένα κρίσιμο σημείο των τριμερών διαπραγματεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη ψηφίσει τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με 2% των δημοπρατούμενων δικαιωμάτων εκπομπών (εκτιμάται ότι θα αποφέρουν περίπου 8 δις ευρώ για τη δεκαετία 2021-2030). Όμως το Συμβούλιο των αρμόδιων Υπουργών δεν έχει υιοθετήσει ακόμα αυτήν την τροπολογία, παρά την τοποθέτηση στο Συμβούλιο του Έλληνα Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος υπέρ της θέσπισης του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στις 30 Μαΐου με την ελπίδα να βρεθεί κοινό έδαφος που θα οδηγήσει στη δημιουργία αυτού του κοινωνικά δίκαιου μηχανισμού χρηματοδότησης, ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητος για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και την αναβίωση των τοπικών οικονομιών τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά η επιστολή:

Θέμα: Δημιουργία Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης  στο πλαίσιο της  αναθεώρησης της οδηγίας για το  Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΣΕΔΕ)

Αγαπητοί Υπουργοί Περιβάλλοντος, Κύριε Επίτροπε, Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μέλη των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των Κρατών Μελών στις Βρυξέλλες

Εμείς, οι υπογράφοντες, αντιπροσωπεύουμε τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται έντονα από την εξόρυξη λιγνίτη / λιθάνθρακα και τη χρήση τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, αυτές οι δραστηριότητες αναμένεται να μειωθούν την επόμενη δεκαετία, λόγω της αυστηροποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Ως εκ τούτου, οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν μια δραματική πρόκληση τα επόμενα χρόνια: την μεγάλη αύξηση των ποσοστών ανεργίας και τη δραστική μείωση του τοπικού εισοδήματος ως συνέπεια της μετάβασης της Ευρώπης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές δεν πρέπει να αποβούν εις βάρος των τοπικών κοινωνιών , αλλά να ενσωματώσουν απτά στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι σαφές ότι απαιτούνται επειγόντως αποφασιστικά μέτρα και σημαντική μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση προκειμένου να αντιστραφούν αυτές οι σοβαρές επιπτώσεις στις περιφέρειές μας, οι οποίες τροφοδότησαν με ηλεκτρική ενέργεια ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες.

 Η δημιουργία του  Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΣΕΔΕ  μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός πλαισίου ασφαλείας για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, καθώς και για την υποστήριξη της ανάπτυξης άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιφέρειές μας, οι οποίες με τη σειρά τους θα προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης  στηρίζοντας παράλληλα τις τοπικές οικονομίες.

 Για τον λόγο αυτό, η πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας που διέπει τη λειτουργία του ΕΣΕΔΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έσοδα από το ΕΣΕΔΕ για τη στήριξη των εργαζομένων στη βιομηχανία άνθρακα, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, δεν επαρκεί, αφού συνήθως αυτά τα έσοδα χρησιμοποιούνται για να καλύψουν άλλες ανάγκες (στήριξη των ΑΠΕ, αποζημίωση CO2 για βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας κλπ.). Επιπλέον, πρόσφατες πρωτοβουλίες για τη χρήση των δημοσίων εσόδων του ΕΣΕΔΕ για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απορρίφθηκαν από τις εθνικές κυβερνήσεις[1] .

 Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης "για την υποστήριξη περιφερειών που συνδυάζουν υψηλό ποσοστό εργαζομένων σε τομείς που εξαρτώνται από τον άνθρακα και με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης", το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 15 Φεβρουαρίου 2017 υπέρ της δημιουργίας του Ταμείου αυτού, προτείνοντας την ενίσχυση του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2% των εσόδων από τους πλειστηριασμούς του ΕΣΕΔΕ . Δυστυχώς όμως, η τροπολογία αυτή δεν συμπεριλήφθηκε στη «γενική προσέγγιση» που συζητήθηκε μεταξύ των Υπουργών Περιβάλλοντος στις 28 Φεβρουαρίου.

Σας παροτρύνουμε λοιπόν να βρείτε ένα κοινό έδαφος στις συνεχιζόμενες τριμερείς διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσει στη δημιουργία αυτού του κοινωνικά δίκαιου μηχανισμού χρηματοδότησης, ο οποίος είναι απολύτως απαραίτητος για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών μας και την αναβίωση των τοπικών οικονομιών μας τα αμέσως επόμενα χρόνια.


[1] [1] Πιο συγκεκριμένα, η κοινή πρόταση των δημάρχων των 5 «λιγνιτικών» δήμων της Ελλάδας προς τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Π. Σκουρλέτη, να διοχετευτεί τμήμα των δημοσίων εσόδων σε αυτούς τους δήμους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ανεργίας που οφείλεται στην δραστική μείωση της λιγνιτικής δραστηριότητας, απορρίφθηκε

Δημοφιλή Νέα

Παρασκευή  Δεκεμβρίου 2 | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Παρασκευή Δεκεμβρίου 2 | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων


Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων www.kozani…

Οι ανεμογεννήτριες της περιοχής της Εορδαίας στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας (video)
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ναι σε όλα από την παράταξη του Θεόδωρου Καρυπίδη στη «λίστα Κασαπίδη» για τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης για το 2022! (γράφει ο Παναγιώτης Τσαρτσιανίδης)
Στις 9 Δεκεμβρίου Λευκή Νύχτα και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας. Μεγάλη συναυλία με τον Κώστα Αγέρη
kozani.tv: Η τοποθέτηση του Νίκου Βουνοτρυπίδη και η στιγμή της έντασης στο δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας με τον κ. Κωτσίδη κατά τη συζήτηση για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αιολικά πάρκα σε Άσκιο και Βέρμιο (video)
Σύλλογος «Φίλοι του Βιβλίου»: Μια ξεχωριστή αφηγηματική αλλά και γευστική εμπειρία για τους μικρούς μας φίλους
Δήμος Εορδαίας: Στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, ο Τρανός Χορός της Κοινότητας Βλάστης
«Εσύ με ποια πλευρά είσαι;»

«Εσύ με ποια πλευρά είσαι;»


Από την κινητοποίηση των υγειονομικών. Από τη μια πλευ…

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας: Πρόσκληση σε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα παρουσιάσει η Συμφωνική

Περισσότερα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα ​Επιστολή με παρατηρήσεις - προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε

Περισσότερα

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παραμονές Χριστουγέννων 2016 η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να γραφτεί ο επίλογος για

τον ΑΔΜΗΕ υπογράφοντας το τελικό κείμενο

Περισσότερα

ΕΡΤ Κοζάνης & Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης: Ραδιομαραθώνιος αγάπης για τους άπορους συμπολίτες μας «Προσφέρω με την καρδιά μου»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στις 19 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.00 π.μ μέχρι και στις 14.00 μ.μ, η ΕΡΤ Κοζάνης (100,2 και 100,6 FM)

Περισσότερα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Με «εορταστικές εκδηλώσεις» για την απόφαση της Ε.Π του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τους ρύπους προσπαθεί η Greenpeace να ξεχάσει τον πόνο της ότι: οι λιγνιτικές επενδύσεις δεν ακυρώνονται

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Είχαν τρομερή αγωνία και άγχος

Μπορεί και να τους είχε κοπεί και η όρεξη

Τα βράδια στριφογύριζαν στο κρεβάτι βλέποντας εφιάλτες.

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας "Ο Σωτήρας": Πρόσκληση στη 2η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την 2 η Χριστουγεννιάτικη

Περισσότερα

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κλιμακώνονται τα προγράμματα ασφάλειας και αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη χώρα,

Περισσότερα

ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας: Παιχνίδια «κατάσκοποι»

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα συνδεδεμένα, στο ίντερνετ παιχνίδια, αποτυγχάνουν παταγωδώς, στην προστασία βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε θέματα ασφάλειας

Περισσότερα

Ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης στο www.kozani.tv (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Συνέντευξη για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έδωσε στο www.kozani.tv και στους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη ο Υπουργός Επικρατείας

Περισσότερα

ΔΕΗ: Υπενθύμιση για Ρύθμιση Οφειλών

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η ΔΕΗ υπενθυμίζει στους πελάτες της ότι στις 31/12/2016 λήγει το ιδιαίτερα ευνοϊκό

πρόγραμμα διακανονισμού

Περισσότερα

Ο ποιητής του λαού και κονταρομάχος των φτωχών Κώστας Βάρναλης

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης

Σαν σήμερα (16/12/1974) φεύγει από την ζωή ο Κώστας Βάρναλης ο κομμουνιστής ποιητής Κώστας Βάρναλης.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Αναγνώριση του αιτήματος για δωρεάν δικαιώματα CΟ2

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων

εκπομπής CO2 αποτελεί

Περισσότερα

Πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων (video)

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Video από την μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας που  πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερα

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: «Καθαρή» ενέργεια και «πράσινη» ανάπτυξη: μανδύας για εγγυημένα κέρδη για το κεφάλαιο.

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Στη συζήτηση για τη «δέσμη μέτρων Καθαρή Ενέργεια για όλους» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη ο ευρωβουλευτής

Περισσότερα

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ptolemaida.tv (16-12-16)

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (16-12-16)

Περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα": Πρόσκληση σε εκδήλωση

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικ. Καρδιάς Πτολεμαϊδας "Η Μέρα" σας προσκαλεί στην εκδήλωση Κόλντα Μπάμπω

Περισσότερα

Επείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα «Για πόσα χρόνια δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πλεόνασμα 3,5%»;

Περισσότερα

Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό": Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στην Πτολεμαΐδα

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα 18 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη:

Συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, των πολέμων και της φτώχειας

Περισσότερα

Καταγραφή δεσποζόμενων ζώων στο δήμο Εορδαίας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.5 του Νόμου 4039/2012 και με την τροποποίηση του Ν. 4235/2014

Περισσότερα

Γιώργος Κασαπίδης: Κατάθεση ερώτησης για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας ως προς την απρόσκοπτη προσβασιμότητα

Περισσότερα