pantelidisGIF834pix

artinhouse2

kde834p

Καταγραφές οθόνης26 001

Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών: Διαδικασία, Προϋποθέσεις, Δικαιούχοι & Δικαιολογητικά για το 2017-2018

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Προς αρχική ενημέρωση σας, Δωρεάν Σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού

ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα. ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ! Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις δηλώσεις μαθημάτων, δωρεάν σίτιση, δωρεάν στέγαση, φοιτητικά συγγράμματα, φοιτητικό πάσο κτλ, θα ενημερωθείτε ΕΔΩ.

 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης

1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι: α. Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) "δηλαδή Πανεπιστημίων και ΤΕΙ" της ημεδαπής, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα. β. (i) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α 195). (ii) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α 195). γ. Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (ε) του ν. 4009/2011 (Α 195). δ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (β)(ii) και (δ). 

Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων:

α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για καθέναν από αυτούς. β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ.

3. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή. 4. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη. 5. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. 6. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης. (foititikanea.gr) 7. Η Λέσχη ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη , μπορεί να ζητά και άλλα, κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι σίτισης. 8. Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν.4009/2011 (Α 195), δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εμπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν δεν υφίσταται Λέσχη, χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες. 9. α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α 75). β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα. γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25οέτος της ηλικίας τους. ε) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. στ) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. ζ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α 156).η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Δωρεάν σίτιση φοιτητών

1. Το συσσίτιο παρέχεται καθημερινά στο εστιατόριο της Λέσχης ή του Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας με την οποία εφοδιάζεται ο δικαιούχος φοιτητής κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσης. Το συσσίτιο περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο, η σύσταση των οποίων προκύπτει από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που καταρτίζεται από ειδική για τον σκοπό αυτό υποεπιτροπή, που συγκροτείται από το .Σ. της Λέσχης, στην οποία οι φοιτητές εκπροσωπούνται κατά το ήμισυ τουλάχιστον των μελών της. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης εγκρίνεται και ανακοινώνεται στους φοιτητές από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού της Λέσχης. Εάν στο Ίδρυμα δεν υφίσταται Λέσχη το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καταρτίζεται από την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου. Η ανωτέρω επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από έναν καθηγητή του Ιδρύματος, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, το γραμματέα του Ιδρύματος και δύο εκπρόσωπους των φοιτητών, οι οποίοι κάθε ακαδημαϊκό έτος υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, εκ περιτροπής από τον φοιτητικό σύλλογο έκαστης σχολής του ιδρύματος. Η πράξη συγκρότησης της επιτροπής εκδίδεται από τον πρύτανη - πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος πριν την λήξη έκαστου ακαδημαϊκού έτους και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 2. Αρμόδια για τη λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου είναι η Λέσχη του Ιδρύματος ή το ίδιο το Ίδρυμα, αν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη. Το Ίδρυμα ή η Λέσχη του δύναται να αναθέτει τη λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου σε ανάδοχο. Η διαδικασία κατάρτισης συμβάσεως με την αναθέτουσα Αρχή διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.

Χρόνος και τόπος παροχής του φοιτητικού συσσιτίου

Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο εστιατόριο της Λέσχης από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Έναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν σίτισης

1. Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα χορήγησης σ’ αυτούς της ειδικής ταυτότητας. 2. Η δωρεάν σίτιση κατά την διάρκεια των σπουδών διακόπτεται: α. Λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. β. Λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

Δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας

1. Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, υποβάλλει εντός των οριζόμενων προθεσμιών από την Λέσχη ή το Ίδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, αίτηση για τη δωρεάν σίτισή του, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά.  Τα παρακάτω δικαιολογητικά σίτισης κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στις Διευθύνσεις Φοιτητικής Μέριμνας. α) Δύο φωτογραφίες του φοιτητή. β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. γ) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή. δ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του. ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών. στ) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου. (foititikanea.gr) ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας .Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) έως (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσης. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους. η) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του, εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της παρούσης κατηγορία. θ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (‘Α 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης. ι) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120), θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή. Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης. κ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα. λ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης. μ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης. (*παρακάτω υπάρχουν αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ (Όσα Ιδρύματα απαιτούν ηλεκτρονική/διαδικτυακή προ-αίτηση αφού την εκτυπώσετε μαζί με όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας). "Θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις του τμήματος αν ισχύει αυτή η διαδικασία για το τμήμα/σχολή σας" 2. ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) 5. YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣH TOY N.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται από τον ίδιο τον φοιτητή τα ακόλουθα: Δεν υποβάλλω ατομική φορολογική δήλωση εισοδήματος. Το εκκαθαριστικό σημείωμα, που υποβάλλω, είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου. Σε περίπτωση διαγραφής μου, περάτωσης των σπουδών μου, διακοπής της φοίτησής μου, ή συμμετοχής μου σε προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κλπ) θα υποβάλω αίτηση διακοπής της σίτισης στη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας.  Δεν είμαι στρατευμένος (μόνο για τους άρρενες). Όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στην Αίτηση-Δήλωση και στην Υπεύθυνη Δήλωση, είναι αληθή. Δεν κατέχω άλλο πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Μεταπτυχιακό τίτλο ή Διδακτορικό. Τα ανήλικα τέκνα της οικογένειάς μου δεν έχουν ατομικό εισόδημα και δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης. 6. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ. 7.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ EKKAΘAPIΣTIKOΥ ΣHΜEIΩMAΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (εισοδήματα 2016) των γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του.  Σε περίπτωση που ο φοιτητής υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα των γονέων του, θα υποβάλλει και το ατομικό του εκκαθαριστικό σημείωμα, καθώς και τυχόν εισοδήματα (εκκαθαριστικό σημείωμα)των ανήλικων ΑΔΕΛΦΩΝ από κάθε πηγή.  Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα προσκομίζουν μόνο το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα έτους 2016) και φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας. Οι έγγαμοι φοιτητές θα προσκομίζουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα (ατομικό και συζύγου), φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα έτους 2016). Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2016, θα προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) φορολογικού έτους 2016 . ► ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν: α) Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2016. β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ► ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ TEKNA ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θα υποβάλλουν: α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2016. (foititikanea.gr) β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  ► ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, ακαδ. έτους 2017-2018, από το Υπουργείο Παιδείας. ► ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS θα υποβάλλουν Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο καθώς και πιστοποιητικό εγγραφής τους στο τμήμα. 8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, όταν ο ίδιος ο φοιτητής, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας από τους γονείς του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος. 9. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μόνο για όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες)  Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής, για το ακαδ. έτος 2017-2018 (αδελφός φοιτητής ). Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τέκνα άγαμης μητέρας, ορφανοί).  Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ (βλέπε αρθρ.5 παρ.κ)(λόγοι υγείας). Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (τέκνα θύματος τρομοκρατίας) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο  έτος της ηλικίας τους Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση θα υποβάλλουν: α. Στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ο γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παραμένει άγαμος, θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο  δικαστικής απόφασης διαζυγίου ή διαζύγιο. (foititikanea.gr) β. Φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας των παιδιών  & ιδιωτικό συμφωνητικό  (δεν γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό που δεν έχει επικυρωθεί  με δικαστική απόφαση), που να προκύπτει σαφώς ο γονέας που έχει την επιμέλεια.  γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του γονέα που θα αναφέρει ότι, «παραμένει άγαμος και  ο φοιτητής/τρια συνεχίζει να διαμένει μαζί του/της και έχει τα αποκλειστικά έξοδα του». δ. Ε1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. (Φορολ έτους 2016). Στην περίπτωση διάστασης των γονέων του φοιτητή, θα προσκομίζονται τα ανωτέρω εκτός της παραγράφου α.   Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, θα υποβάλλονται υποχρεωτικώς εκκαθαριστικά σημειώματα εισοδήματος και των δύο γονέων. Εάν υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής.

Έλεγχος δικαιολογητικών για την λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ελέγχει τα δικαιολογητικά και ανακοινώνει τα ονόματα των δικαιούχων τα οποία αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων ή/και στον ιστότοπο του Ιδρύματος τους. Εάν στο Ίδρυμα δεν λειτουργεί Λέσχη, αρμόδια να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών είναι η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας που απαρτίζεται από τον πρύτανη - πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος, ως πρόεδρο, τους κοσμήτορες - διευθυντές των σχολών του Ιδρύματος και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε σχολής με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους φοιτητικούς συλλόγους των σχολών του Ιδρύματος. Η πράξη συγκρότησης της επιτροπής εκδίδεται από τον πρύτανη- πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος πριν την λήξη έκαστου ακαδημαϊκού έτους και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στους δικαιούχους χορηγείται ειδική ταυτότητα στην οποία αναγράφεται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, η σχολή στην οποία φοιτά και το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται και επικολλάται σ’ αυτήν η φωτογραφία του φοιτητή. Στο πίσω μέρος της ταυτότητας γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος η ανανέωση αυτής. 2. Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση στη Λέσχη ή στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών. 3. Η χρήση της ταυτότητας γίνεται μόνο από το φοιτητή στον οποίο χορηγείται. Για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα πατήστε εδώ. Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Πηγή: Foititikanea.gr 
http://www.foititikanea.gr/
 

Δημοφιλή Νέα

Φάνης Τοψαχαλίδης στο kozani.tv: Όλα έτοιμα για το
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 | Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων


Διαβάστε τα σημερινά Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Super Market
Α'2 Γυναικών Μπάσκετ: Ολύμπια Λάρισας - Απόλλων Πτολεμαΐδας 54-57

Α'2 Γυναικών Μπάσκετ: Ολύμπια Λάρισας - Απόλλων Πτολεμαΐδας 54-57


 Την πρώτη εκτός έδρας νίκη του σημείωσε ο ΑΠΟΛΛΩΝΑ…

Σημαντική ημερίδα στο Λέχοβο την Κυριακή 29 Ιανουαρίου | ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΔΕΗ - 8 μήνες προσλήψεις 260 ατόμων από τη  ΔΛΚΔΜ - αιτήσεις έως και 30.01.2023

ΔΕΗ - 8 μήνες προσλήψεις 260 ατόμων από τη ΔΛΚΔΜ - αιτήσεις έως και 30.01.2023


ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά διακοσίων εξήντ…

Ο καιρός στην Δυτική Μακεδονίαs σήμερα Πέμπτη 26 Ιανουαρίου (video)

Ο καιρός στην Δυτική Μακεδονίαs σήμερα Πέμπτη 26 Ιανουαρίου (video)


Ο καιρός στην Δυτική Μακεδονία αύριο Πέμπτη 26 Ιανουαρί…

Ο καιρός στην Δυτική Μακεδονία σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου (video)